fbpx

ข่าวองค์กร

เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย กับคณะผู้บริหาร ทีม women Healrh care บริษ…
ประกาศ❗️❗️❗️❗️ คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง ปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ส.ค.65 นี้ เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการในเขต กทม ปริมณฑลได้ที่ คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน หรือ ปิ่…
ประกาศวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565 คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่งปิดให้บริการ เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวันหยุดพิเศษตามมติ ครม….
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ นางสาวดัชนียา รัตนศิริ ,นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ ,นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเย…
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก สหพันธ์วางแผนครอบครับระหว่างประเทศฯ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโอเ…
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 52 และมอบรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคม ร…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 6 พ.ค.) สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดพิธีเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน พร้อมกับทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี สมาคมฯซึ่งไ…
เมื่อวันที่ 28-30 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท ให้การต้อนรับผู้แทนจาก IPPF Eseaor(SE HUB) Mr.Rishikeshan Thiyagaraja Mr.Manjula Liyanage จา…
รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศคณะกรรมการ สวท สมัยที่ 17 ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ศ.นพ.สุรศักดิ์ …
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคมที่ผ่านมา คุณวารุณี ตั้งศิริ รองผู้อำนวยการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเ…
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน #เยียวยาจิตใจ (Healing Mind Workshop) ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น.ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา….