fbpx

การระบาดของไวรัสโคโรนาจะส่งผลต่อการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่ โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.

love

คลังความรู้

หมอ :   ไม่จริง เพราะการใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ไม่ช่วยป้องกันการตั้งท้อง เพราะน้ำตาล น้ำ และคาเฟอีนในน้ำอัดลมไม่มีผลในการทำลายอสุจิแต่อย่างใ…
มีคำกล่าวที่ว่า “Action speak lounger than words พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี จะทำให้ลูกสามารถจดจำการทำดีได้มากกว่าการใช้…