fbpx
ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ของสถานสงเคราะห์เด็ก 5 แห่ง ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี …
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (21 ตุลาคม) คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่และผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี องค์สมเด็จอุปถัมภ์ของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ในขณะนั้นยังไม่มีนามสกุล โดยพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3 ใน พระชนกชู และ พระชนนีคำ ทรงมีพระภคินี และพระเชษฐา 2 คนซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี คือ คุณถมยา หลังจากพระชนกชู และพระชนนีคำถึงแก่กรรม หลังจากนั้นพระองค์ทรงอยู่ในความอุปการะของ ป้าซ้วย พี่สาวของพระชนนีคำ ซึ่งมีอาชีพรับจ้างม้วนบุหรี่ และทำขนมขาย สมเด็จย่า เข้าเรียนที่โรงเรียนสตรีวิทยา จากนั้นเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อ ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ขณะที่กำลังทรงศึกษาวิชาแพทย์ปีที่ 1 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์ ทรงพบและพอพระทัยกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยมีพระศิริโฉมงดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่นๆ ดังนั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครินทร์จึงทรงมีลายพระหัตถ์กราบบังคมทูลสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พระราชมารดา ขอพระราชทานพระราชานุญาตหมั้นกับ นางสาวสังวาลย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2463 ได้มีพิธีอภิเษกสมรสที่วังสระปทุม และหลังจากได้อภิเษกสมรสแล้ว ทั้ง 2 พระองค์ได้ตามเสด็จด้วยกันไปประพาสเมืองต่างๆ ในทวีปยุโรป และ สหรัฐอเมริกา เพื่อทรงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และสถาบันเอ็มไอที เมืองบอสตัน ส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงเรียนหลักสูตรเตรียมพยาบาลที่วิทยาลัยซิมมอนส์ เมืองบอสตัน ก่อนจะประสูติพระโอรสและพระธิดารวม 3 พระองค์ สำหรับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อชาวไทยและประเทศชาตินั้นใหญ่หลวงมาก เพราะตั้งแต่ทรงเศกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตั้งแต่เหนือสุด จรด ใต้สุด ทั้งการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และการศึกษา…
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา(4 ตุลาคม 2564) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารอาวุโส สวท เข้าแสดงความยินดีกับคุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ที่ทำการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์…
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ คุณสาคร สาทลาลัย และคุณจิรัชยา ของกิ่ง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ กับกลุ่มสตรีแรงงานข้ามชาติ ณ ห้องประชุม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน( LPN) จังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้การดำเนินงานของ โครงการนำร่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ท้องไม่พร้อมสำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี จังหวัดสมุทรสาคร…
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ บทบาทหญิงชาย เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชาย-หญิงในครอบครัว ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข…
หากคุณสาวๆ ลืมกินยาเม็ดคุมกำเนิดจะทำอย่างไรได้บ้าง คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง โทร 02-941-2320 เว็บไซต์ www.ppat.or.th FACEBOOK/PPATBANGKOK YOUTUBE/PPAT CHANNEL line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT) [email protected] PPATHAILAND [email protected] Happy Family Thailand…
ไม่ได้มี SEX แต่ทำไม ประจำเดือนไม่มาเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง จะท้องหรือเปล่า หรือว่าเป็นอะไร คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง โทร 02-941-2320 เว็บไซต์ www.ppat.or.th FACEBOOK/PPATBANGKOK YOUTUBE/PPAT CHANNEL line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT) [email protected] PPATHAILAND [email protected] Happy Family Thailand…
มีคำถามเข้ามาว่า “เลือดล้างหน้าเด็กคืออะไร” คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง โทร 02-941-2320 เว็บไซต์ www.ppat.or.th FACEBOOK/PPATBANGKOK YOUTUBE/PPAT CHANNEL line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT) [email protected] PPATHAILAND [email protected] Happy Family Thailand…
หนุ่มสาวบ้านเรา ยังมีความเชื่อผิดๆว่าการหลั่งภายนอกป้องกันท้องไม่พร้อมได้ แต่แท้ที่จริงแล้ว วิธีการนี้บอกเลยว่า เสี่ยงที่จะท้องไม่พร้อมมากๆ ไม่เชื่อลองดูคลิปนี้ คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ @PPATCHANNEL ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง โทร 02-941-2320 เว็บไซต์ www.ppat.or.th FACEBOOK/PPATBANGKOK YOUTUBE/PPAT CHANNEL line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT) [email protected] PPATHAILAND [email protected] Happy Family Thailand…
คุณสาวๆที่กังวลว่า “กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วประจำเดือนไม่มา มีโอกาสท้องหรือไม่” คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ ๑PPATBANGKOK ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง โทร 02-941-2320 เว็บไซต์ www.ppat.or.th FACEBOOK/PPATBANGKOK YOUTUBE/PPAT CHANNEL line official account : @PPATSAVELIVES (Happy Family By PPAT) [email protected] PPATHAILAND [email protected] Happy Family Thailand…
กิน “ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน” มีโอกาสท้องมากน้อยเพียงไร” คำถามนี้ ผศ.นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-นรีเวชศาสตร์ ม.มหิดล /กรรมการ สวท มีคำตอบ แต่ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่า ยาเม็ดคุมกำเนิดแบบ 21 หรือ 28 เม็ดประสิทธิภาพดีกว่า ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินและยังมีผลข้างเคียงน้อยกว่ามากจนแทบไม่มีเลย ปรึกษาวางแผนครอบครัวได้ที่คลินิกสวท เวชกรรม โทร 02-941-2320 ต่อ 181-182 https://www.facebook.com/PPATBANGKOK/ www.ppat.or.th…