fbpx

กินยาคุมกำเนิดได้ 11 วัน แต่จะหยุดกินเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถหยุดกินทันทีได้เลยไหม?

brunette-woman-being-vaccinated-by-doctor

หมอ ไม่จำเป็นต้องหยุดกินยาคุมกำเนิด ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศว่า ผู้ที่กินยาคุมกำเนิดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องหยุดทานยาคุมกำเนิด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

สมัยนี้เชื่อว่าคู่รักหลายคู่กำลังประสบปัญหา รักไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัว บางครั้งถึงขั้นแตกร้าวเลิกลากันไป ส่งผลกระทบต่อลูกๆ เหมือนดังเช่นกระแสข่าวที่เกิดขึ…
เปลี่ยนยาคุมแล้วประจําเดือนมาสองครั้งต่อเดือนผิดปกติหรือไม่ หมอ มีความเป็นไปได้เพราะการเปลี่ยนยาคุมฮอร์โมนอาจไม่เท่ากัน ควรใจเย็นๆ กินยาคุมอย่างสม่ำเสมอ แล้วสัง…