fbpx

กินยาคุมกำเนิดได้ 11 วัน แต่จะหยุดกินเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถหยุดกินทันทีได้เลยไหม?

brunette-woman-being-vaccinated-by-doctor

หมอ ไม่จำเป็นต้องหยุดกินยาคุมกำเนิด ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศว่า ผู้ที่กินยาคุมกำเนิดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องหยุดทานยาคุมกำเนิด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

ฝากครรภ์ช่วงโควิด-19 ปลอดภัยแค่ไหน หมอ การฝากครรภ์คือมาตรฐานการดูแลที่สำคัญ เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ควรเริ่มดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะ…
หมอ เชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ซึ่งไม่เหมือนกับเอชไอวี/เอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์อื่นๆ  แต่ส่วนใหญ่แล้วการได้รับเชื้อ…