fbpx

กินยาคุมกำเนิดได้ 11 วัน แต่จะหยุดกินเพื่อที่จะไปฉีดวัคซีนโควิด-19 จะสามารถหยุดกินทันทีได้เลยไหม?

brunette-woman-being-vaccinated-by-doctor

หมอ ไม่จำเป็นต้องหยุดกินยาคุมกำเนิด ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศว่า ผู้ที่กินยาคุมกำเนิดสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยไม่ต้องหยุดทานยาคุมกำเนิด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

มอ การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนี้หากมั่นใจว่าทั้งชายและหญิงไม่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่สำคัญพร้อมจะมีบุตรก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติ และในช่วงนี้โอกาสที่จะประสบควา…
อารมณ์ทางเพศเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายมีความต้องการสืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ของมนุษย์เรา แล้วถ้าอยู่ๆเกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นมา เราจะมีวิธีจัดการกับอารมณ…