fbpx

อินโฟกราฟิกส์

Modal Title

6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น

ปัจจุบันเรื่องเพศสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโลกออนไลน์ แต่ยังมีข้อมูลที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้โดยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือมีความผิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆ มีภูมิต้านทานที่ใช้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศ
คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับเทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ด้วย 6 ทักษะ ต่อไปนี้
1. รับฟัง ไม่ตัดสิน
ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความคิดของลูกโดยไม่ตัดสินเพื่อให้ลูกอยากคุยมากขึ้น
2. สอน ผ่านการตั้งคำถาม
นำไปสู่วิธีคิดของลูกฝึกการตัดสินใจและทักษะต่างๆให้กับลูก ซึ่งลูกจะยอมรับได้มากกว่า
3. เสริม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการคิดและตัดสินใจของลูก
4. ชื่นชมความคิดที่ดี
ทำให้ลูกมีกำลังใจดูแลตัวเองได้ดีต่อไป
5. เชื่อมั่น และเคารพในตัวลูก
เคารพการตัดสินใจของลูก เพื่อให้ลูกนับถือตัวเองได้มากขึ้น
6. เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อลูกพบอุปสรรค ลูกควรรู้ว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น

ปัจจุบันเรื่องเพศสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากโลกออนไลน์ แต่ยังมีข้อมูลที่ถูกบ้าง ผิดบ้าง การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ได้โดยไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือมีความผิด จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ที่จะทำให้เด็กๆ มีภูมิต้านทานที่ใช้ในการคุยกับลูกเรื่องเพศ
คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับเทคนิคในการพูดคุยเรื่องเพศกับลูก ด้วย 6 ทักษะ ต่อไปนี้
1. รับฟัง ไม่ตัดสิน
ฟังเพื่อเข้าใจความรู้สึกความคิดของลูกโดยไม่ตัดสินเพื่อให้ลูกอยากคุยมากขึ้น
2. สอน ผ่านการตั้งคำถาม
นำไปสู่วิธีคิดของลูกฝึกการตัดสินใจและทักษะต่างๆให้กับลูก ซึ่งลูกจะยอมรับได้มากกว่า
3. เสริม ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพิ่มความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นต้นทุนในการคิดและตัดสินใจของลูก
4. ชื่นชมความคิดที่ดี
ทำให้ลูกมีกำลังใจดูแลตัวเองได้ดีต่อไป
5. เชื่อมั่น และเคารพในตัวลูก
เคารพการตัดสินใจของลูก เพื่อให้ลูกนับถือตัวเองได้มากขึ้น
6. เป็นที่พึ่งเมื่อเกิดปัญหา
เมื่อลูกพบอุปสรรค ลูกควรรู้ว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งได้เสมอ
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
6 ทักษะ คุยเรื่องเพศกับวัยรุ่น
Modal Title

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่น ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นไทย และพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างโดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้
1. ครอบครัว: การเลี้ยงดูส่งผลโดยตรงต่อนิสัย ทักษะการเข้าสังคม และการจัดการอารมณ์ของเด็ก หากครอบครัวไม่อบอุ่นจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้
2. เพื่อน: หากมีเพื่อนดีสามารถปรึกษากันได้จะทำให้มั่นใจ สามารถเผชิญปัญหา แต่หากไม่มีเพื่อนขาดทักษะทางสังคมจะทำให้ขาดความมั่นใจรู้สึกผิดแปลก เป็นต้น
3. แฟน/คนรัก: หากขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดี ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้ผิดหวัง เสียใจได้ง่าย เกิดปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตายได้
4. สังคมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียมากไปจะส่งผลเสีย เช่น ทักษะการเผชิญหน้าในโลกความจริงน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง เป็นต้น
5. การเรียน: ระบบการศึกษาที่แข่งขันสูง และค่านิยมว่าเด็กดีคือเด็กเรียนเก่งทำให้เด็กกดดัน รู้สึกว่าต้องแข่งกับเพื่อนตลอดเวลา
6. การทำงาน วัยทำงาน มักรู้สึกว่าถูก “ความเครียดขโมยความสุข” ส่งผลทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น

เด็กและวัยรุ่น ถือเป็นอนาคตรุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ในสภาพสังคมไทยปัจจุปันมีปัจจัยหลายด้าน ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาสุขภาพของเด็กและวัยรุ่นไทย และพบว่า ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างโดยแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักดังนี้
1. ครอบครัว: การเลี้ยงดูส่งผลโดยตรงต่อนิสัย ทักษะการเข้าสังคม และการจัดการอารมณ์ของเด็ก หากครอบครัวไม่อบอุ่นจะกระตุ้นให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตได้
2. เพื่อน: หากมีเพื่อนดีสามารถปรึกษากันได้จะทำให้มั่นใจ สามารถเผชิญปัญหา แต่หากไม่มีเพื่อนขาดทักษะทางสังคมจะทำให้ขาดความมั่นใจรู้สึกผิดแปลก เป็นต้น
3. แฟน/คนรัก: หากขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ ไม่เข้าใจความสัมพันธ์ที่ดี ขาดทักษะการสื่อสารที่ดี จะทำให้ผิดหวัง เสียใจได้ง่าย เกิดปัญหาสุขภาพจิต และการฆ่าตัวตายได้
4. สังคมออนไลน์: การใช้โซเชียลมีเดียมากไปจะส่งผลเสีย เช่น ทักษะการเผชิญหน้าในโลกความจริงน้อยลง มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างน้อยลง เป็นต้น
5. การเรียน: ระบบการศึกษาที่แข่งขันสูง และค่านิยมว่าเด็กดีคือเด็กเรียนเก่งทำให้เด็กกดดัน รู้สึกว่าต้องแข่งกับเพื่อนตลอดเวลา
6. การทำงาน วัยทำงาน มักรู้สึกว่าถูก “ความเครียดขโมยความสุข” ส่งผลทั้งเรื่องการเงิน เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
ปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่น
Modal Title

วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีอายุ 10-24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 พวกเขาเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมีความโดดเด่นดังนี้
1. มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
2. มีแรงจูงใจในตนเอง
3. มีทักษะในการจัดการปัญหาได้ดี
4. คิดนอกกรอบ
5. High Entrepreneurship Skill
6. เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง
7. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คนเจนนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นกลุ่มคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร

คน Gen Z หรือ Generation Z คือ คำนิยามล่าสุดของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีอายุ 10-24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ.2538-2552 พวกเขาเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงมีความโดดเด่นดังนี้
1. มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ
2. มีแรงจูงใจในตนเอง
3. มีทักษะในการจัดการปัญหาได้ดี
4. คิดนอกกรอบ
5. High Entrepreneurship Skill
6. เรียนรู้เร็ว ปรับตัวเก่ง
7. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คนเจนนี้เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เป็นกลุ่มคนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ใกล้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและเริ่มเข้าสู่วัยทำงานอย่างเต็มตัว
ปรึกษาการคุมกำเนิด คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
วัยรุ่น Gen Z “โดดเด่น” อย่างไร
Modal Title

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
.
คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิด ปกติแล้วหลังคลอดบุตร โดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ให้นมบุตร เป็นเวลา 6 เดือน จะสามารถคุมกำเนิดไปในตัวได้ถึง 90-95% ใน 6 เดือนแรก แต่หากคุณแม่ต้องการความมั่นใจในการคุมกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่อมต้องการวิธีคุมกำเนิดแบบอื่นเพิ่มเติมดังนี้
.
1. ถุงยางอนามัย
เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน
2. ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
เริ่มกินในช่วงวันที่ 21-28 หลังคลอดบุตร แต่อาจมีผลข้างเคียงในเรื่องเลือดออกกะปริดกะปรอย ระหว่างการรับประทานได้
3. ยาฉีดคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ แบบ1 เข็มคุมกำเนิดได้ 3 เดือน และแบบที่ 2 คือ 1 เข็มคุมกำเนิดได้ 1 เดือน เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ภายหลังคลอดบุตร หรือ ภายใน 7 วันหลังมีรอบเดือนมาผลข้างเคียงคือ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย
4. ยาฝังคุมกำเนิด
มี 2 ประเภท คือ ชนิด 1 หลอด คุมกำเนิดได้ 3 ปี และ ชนิด 2 หลอด คุมกำเนิดได้ 5 ปี ฝังภายใน 5วันแรกของการมีประจำเดือน หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
5. ห่วงคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ ชนิดมีฮอร์โมน คุมกำเนิดได้ 5 ปี และห่วงคุมกำเนิดชนิด Copper คุมกำเนิดได้ 10 ปี สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิด อย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ให้เรียบร้อยก่อนและลดโอกาสการทะลุจากห่วงคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร

มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
.
คุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกอาจมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการคุมกำเนิด ปกติแล้วหลังคลอดบุตร โดยทั่วไปคุณหมอจะแนะนำให้คุณแม่ให้นมบุตร เป็นเวลา 6 เดือน จะสามารถคุมกำเนิดไปในตัวได้ถึง 90-95% ใน 6 เดือนแรก แต่หากคุณแม่ต้องการความมั่นใจในการคุมกำเนิดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่อมต้องการวิธีคุมกำเนิดแบบอื่นเพิ่มเติมดังนี้
.
1. ถุงยางอนามัย
เป็นการคุมกำเนิดระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ไม่บ่อย ไม่ต้องใช้ฮอร์โมน
2. ยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอร์โมนเดี่ยว
เริ่มกินในช่วงวันที่ 21-28 หลังคลอดบุตร แต่อาจมีผลข้างเคียงในเรื่องเลือดออกกะปริดกะปรอย ระหว่างการรับประทานได้
3. ยาฉีดคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ แบบ1 เข็มคุมกำเนิดได้ 3 เดือน และแบบที่ 2 คือ 1 เข็มคุมกำเนิดได้ 1 เดือน เริ่มฉีดได้ตั้งแต่ 6 สัปดาห์ภายหลังคลอดบุตร หรือ ภายใน 7 วันหลังมีรอบเดือนมาผลข้างเคียงคือ มีเลือดออกกะปริดกะปรอย
4. ยาฝังคุมกำเนิด
มี 2 ประเภท คือ ชนิด 1 หลอด คุมกำเนิดได้ 3 ปี และ ชนิด 2 หลอด คุมกำเนิดได้ 5 ปี ฝังภายใน 5วันแรกของการมีประจำเดือน หรือภายใน 6 สัปดาห์หลังคลอด
5. ห่วงคุมกำเนิด
มี 2 ชนิดคือ ชนิดมีฮอร์โมน คุมกำเนิดได้ 5 ปี และห่วงคุมกำเนิดชนิด Copper คุมกำเนิดได้ 10 ปี สามารถใส่ห่วงคุมกำเนิด อย่างน้อย 6 สัปดาห์หลังคลอดบุตร เพื่อให้มดลูกเข้าอู่ให้เรียบร้อยก่อนและลดโอกาสการทะลุจากห่วงคุมกำเนิด
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
มนุษย์แม่มือใหม่ คุมกำเนิดอย่างไรหลังคลอดบุตร
Modal Title

ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร

ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร 🤰
.
ผู้หญิงในโลกการทำงาน เมื่อได้สถานะเป็น“ว่าที่คุณแม่” หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องรู้คือ สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครองว่ามีอะไรบ้างซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว
.
1. บริหารจัดการความเครียด: ความเครียดจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกไม่มากก็น้อย
2. สิทธิการทำงานท้องต้องรู้: ควรหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
3. ทำงานอย่างปลอดภัยสบายใจทั้งครอบครัว: ควรเป็นการทำงานที่ให้ความสบายใจ ไม่เครียด รวมถึงมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ ระบบถ่ายเทอากาศ สารเคมี
4. นอนเต็มอิ่มดีต่อครรภ์: การได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มในเวลากลางคืน จะช่วยทำให้ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของคนที่ตั้งครรภ์ได้
5. สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน: สิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดรวมถึงการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้ ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วันโดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน45 วัน
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร

ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร 🤰
.
ผู้หญิงในโลกการทำงาน เมื่อได้สถานะเป็น“ว่าที่คุณแม่” หนึ่งในเรื่องสำคัญที่ต้องรู้คือ สิทธิที่กฎหมายให้ความคุ้มครองว่ามีอะไรบ้างซึ่งข้อกำหนดต่างๆ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัว
.
1. บริหารจัดการความเครียด: ความเครียดจะส่งผลต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของลูกไม่มากก็น้อย
2. สิทธิการทำงานท้องต้องรู้: ควรหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะมีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์
3. ทำงานอย่างปลอดภัยสบายใจทั้งครอบครัว: ควรเป็นการทำงานที่ให้ความสบายใจ ไม่เครียด รวมถึงมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นควันบุหรี่ ระบบถ่ายเทอากาศ สารเคมี
4. นอนเต็มอิ่มดีต่อครรภ์: การได้นอนหลับอย่างเต็มอิ่มในเวลากลางคืน จะช่วยทำให้ตัวอ่อนในครรภ์เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของคนที่ตั้งครรภ์ได้
5. สิทธิการลาคลอดและการทำหมัน: สิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดรวมถึงการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้ ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 98 วันโดยบริษัทจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ที่ลาคลอดเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลาแต่ไม่เกิน45 วัน
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
ว่าที่คุณแม่ ที่ทำงานดูแลอย่างไร
Modal Title

7 สัญญาญการตั้งครรภ์

7 สัญญาญการตั้งครรภ์ 🤰
.
รวม7 สัญญาณอาการเบื้องต้นที่บ่งบอกว่าคุณท้อง ซึ่งอาการคนท้องมีหลายอาการด้วยกัน โดยผู้หญิงแต่ละคนจะมีอาการที่บ่งบอกว่าท้องแตกต่างกัน บางคนรู้สึกได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและอาการแพ้ท้อง บางคนอาจไม่มีอาการใดๆ ให้รู้ตัว
.
1. การเปลี่ยนแปลงของเต้านม หรือเจ็บเต้านม
ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีอาการคัดตึงเต้านม และบางคนอาจจะรู้สึกหน้าอกใหญ่ขึ้น
.
2. อาการแพ้ท้อง
มักเกิดขึ้นในตอนเช้าเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนตั้งครรภ์สูงที่สุด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไวต่อกลิ่น และรสชาติอาหาร
.
3. อ่อนเพลีย ง่วงนอน เหนื่อยง่าย
เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จึงเกิดการเผาผลาญพลังงานยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้รู้สึกง่วงนอน อ่อนเพลียได้
.
4. มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับประจำเดือนขาด เลือดที่ไหลออกมามักเป็นเลือดจางสีแดงหรือชมพู และจะหยุดไปเองภายใน 1-2 วัน
.
5. ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ในช่วง3เดือนแรก ร่างกายจะสร้างของเหลวมากขึ้น และมดลูกมีการขยายตัวไปกดทับกระเพาะปัสสาวะทำให้พื้นที่การเก็บปัสสาวะน้อยลง นอกจากนี้มดลูกที่ขยายตัวทำให้ร่างกายต้องการเลือดมากขึ้น ทำให้เลือดไหลผ่านไตมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ไตกรองปัสสาวะเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
.
6. อารมณ์แปรปรวน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การอ่านหนังสือ หรือฟังเพลง เป็นหนึ่งในวิธีที่ที่จะช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์และลดอาการเครียดได้
.
7. อยากอาหาร และหิวบ่อย
อาจจะอยากกินอะไรแปลกๆ อยากกินอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อน หรือ อยากกินอาหารที่ปกติไม่ชอบกิน
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
7 สัญญาญการตั้งครรภ์
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

7 สัญญาญการตั้งครรภ์

7 สัญญาญการตั้งครรภ์ 🤰
.
รวม7 สัญญาณอาการเบื้องต้นที่บ่งบอกว่าคุณท้อง ซึ่งอาการคนท้องมีหลายอาการด้วยกัน โดยผู้หญิงแต่ละคนจะมีอาการที่บ่งบอกว่าท้องแตกต่างกัน บางคนรู้สึกได้จากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและอาการแพ้ท้อง บางคนอาจไม่มีอาการใดๆ ให้รู้ตัว
.
1. การเปลี่ยนแปลงของเต้านม หรือเจ็บเต้านม
ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้มีอาการคัดตึงเต้านม และบางคนอาจจะรู้สึกหน้าอกใหญ่ขึ้น
.
2. อาการแพ้ท้อง
มักเกิดขึ้นในตอนเช้าเพราะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนตั้งครรภ์สูงที่สุด เช่น คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกไวต่อกลิ่น และรสชาติอาหาร
.
3. อ่อนเพลีย ง่วงนอน เหนื่อยง่าย
เกิดจากฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง จึงเกิดการเผาผลาญพลังงานยิ่งขึ้นเมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้รู้สึกง่วงนอน อ่อนเพลียได้
.
4. มีเลือดออกทางช่องคลอดเล็กน้อย
ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับประจำเดือนขาด เลือดที่ไหลออกมามักเป็นเลือดจางสีแดงหรือชมพู และจะหยุดไปเองภายใน 1-2 วัน
.
5. ปัสสาวะบ่อยขึ้น
ในช่วง3เดือนแรก ร่างกายจะสร้างของเหลวมากขึ้น และมดลูกมีการขยายตัวไปกดทับกระเพาะปัสสาวะทำให้พื้นที่การเก็บปัสสาวะน้อยลง นอกจากนี้มดลูกที่ขยายตัวทำให้ร่างกายต้องการเลือดมากขึ้น ทำให้เลือดไหลผ่านไตมากขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ไตกรองปัสสาวะเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
.
6. อารมณ์แปรปรวน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน การอ่านหนังสือ หรือฟังเพลง เป็นหนึ่งในวิธีที่ที่จะช่วยให้ผ่อนคลายอารมณ์และลดอาการเครียดได้
.
7. อยากอาหาร และหิวบ่อย
อาจจะอยากกินอะไรแปลกๆ อยากกินอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อน หรือ อยากกินอาหารที่ปกติไม่ชอบกิน
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
7 สัญญาญการตั้งครรภ์
Modal Title

เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก

เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก 👼
.
จะมีลูกดีไหม? จะมีลูกอีกสักคนดีหรือเปล่า?
.
สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้ว แต่ยังไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้ นับว่าโชคดีมากที่จะได้ตั้งคำถามกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะการจะมีลูกสักคนมีหลายเรื่องให้ต้องคิด และเตรียมตัว ดังนี้
.
1. จะคิดและตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อไรกันดี
จะให้ดีคือตั้งแต่เริ่มประเมินแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะยาวไกลถึงขั้นสร้างครอบครัวด้วยกันทั้งคู่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ตรงกันเราจะมีลูกไหม จะมีเมื่อไร มีกี่คน ใครจะเลี้ยงลูก ฯลฯ และที่สำคัญ ต้องเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่จะเป็นฝ่ายตั้งครรภ์
.
2. สุขภาพดีของว่าที่คุณพ่อคุณแม่
เมื่อตัดสินใจจะมีลูก ทั้งคู่ควรพากันไปตรวจร่างกายเพื่อเช็คประวัติทางการแพทย์และทดสอบโรคที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ว่าที่คุณแม่คุณพ่อมีสุขภาพดีจะทำให้การตั้งครรภ์เป็นเรื่องง่ายและดีต่อลูก การดูแลอาหารการกินพักผ่อน และออกกำลังกายของทั้งคู่มีความสำคัญ
ผู้หญิงที่เหมาะสมสำหรับการมีลูกอยู่ในช่วง 20-35 ปี แต่ถ้าเกินกว่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ดังนั้น ถ้าประเมินแล้วว่า จะมีลูกหลังจากนี้ ควรปรึกษาแพทย์แต่เนิ่น ๆ
.
3. วางแผนการเงิน- การงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมตัว การทำงานเป็นอีกเรื่องที่สองฝ่ายต้องเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่ระหว่างที่ท้องแก่ขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงหยุดพักหลังคลอดการดูแลลูกก่อนวัยเรียน กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกจากงานมาเลี้ยงลูกแบบเต็มเวลาอาจต้องมองหาอาชีพหารายได้ที่สามารถใช้เวลาแบบยืดหยุ่น เพราะการมีรายได้เป็นของตัวเองจะป้องกันการเกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นภาระ ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะกรณีเกิดความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เช่นการสูญเสีย หรือการเลิกราหย่าร้าง เป็นต้น
.
4. อย่ามีลูกเพื่อแก้ปัญหาครอบครัว/ความสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องระวังคือแรงกดดันจากคนรอบข้างรวมทั้งสถานการณ์ในชีวิต ที่คอยถามซ้ำ ๆ “เมื่อไรจะมีลูก” และความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ” จะทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนพฤติกรรม ขอให้คิดใหม่เพราะการมีลูกต้องการทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย พลังงานที่จะถูกดึงไปจากการงานการใช้ชีวิต และกิจกรรมอื่น ดังนั้น ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า“ไม่พร้อม” หรือ “ไม่ใช่” แทนที่ปัญหาเดิมจะถูกแก้ไข แต่กลับจะยิ่งสร้างปัญหาใหม่ที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีผลกระทบระยะยาวมากขึ้นไปอีก
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก

เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก 👼
.
จะมีลูกดีไหม? จะมีลูกอีกสักคนดีหรือเปล่า?
.
สำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้ว แต่ยังไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้ นับว่าโชคดีมากที่จะได้ตั้งคำถามกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะการจะมีลูกสักคนมีหลายเรื่องให้ต้องคิด และเตรียมตัว ดังนี้
.
1. จะคิดและตัดสินใจเรื่องนี้เมื่อไรกันดี
จะให้ดีคือตั้งแต่เริ่มประเมินแล้วว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้น่าจะยาวไกลถึงขั้นสร้างครอบครัวด้วยกันทั้งคู่ต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ตรงกันเราจะมีลูกไหม จะมีเมื่อไร มีกี่คน ใครจะเลี้ยงลูก ฯลฯ และที่สำคัญ ต้องเคารพการตัดสินใจของอีกฝ่ายโดยเฉพาะคนที่จะเป็นฝ่ายตั้งครรภ์
.
2. สุขภาพดีของว่าที่คุณพ่อคุณแม่
เมื่อตัดสินใจจะมีลูก ทั้งคู่ควรพากันไปตรวจร่างกายเพื่อเช็คประวัติทางการแพทย์และทดสอบโรคที่มีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ ว่าที่คุณแม่คุณพ่อมีสุขภาพดีจะทำให้การตั้งครรภ์เป็นเรื่องง่ายและดีต่อลูก การดูแลอาหารการกินพักผ่อน และออกกำลังกายของทั้งคู่มีความสำคัญ
ผู้หญิงที่เหมาะสมสำหรับการมีลูกอยู่ในช่วง 20-35 ปี แต่ถ้าเกินกว่านี้จะจัดอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ดังนั้น ถ้าประเมินแล้วว่า จะมีลูกหลังจากนี้ ควรปรึกษาแพทย์แต่เนิ่น ๆ
.
3. วางแผนการเงิน- การงาน
ค่าใช้จ่ายทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นเรื่องที่ต้องมีการเตรียมตัว การทำงานเป็นอีกเรื่องที่สองฝ่ายต้องเตรียมตัวล่วงหน้าตั้งแต่ระหว่างที่ท้องแก่ขึ้นเรื่อย ๆ ช่วงหยุดพักหลังคลอดการดูแลลูกก่อนวัยเรียน กรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะออกจากงานมาเลี้ยงลูกแบบเต็มเวลาอาจต้องมองหาอาชีพหารายได้ที่สามารถใช้เวลาแบบยืดหยุ่น เพราะการมีรายได้เป็นของตัวเองจะป้องกันการเกิดความรู้สึกว่าอีกฝ่ายเป็นภาระ ซึ่งจะเป็นผลดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยเฉพาะกรณีเกิดความเปลี่ยนแปลงในครอบครัว เช่นการสูญเสีย หรือการเลิกราหย่าร้าง เป็นต้น
.
4. อย่ามีลูกเพื่อแก้ปัญหาครอบครัว/ความสัมพันธ์
สิ่งที่ต้องระวังคือแรงกดดันจากคนรอบข้างรวมทั้งสถานการณ์ในชีวิต ที่คอยถามซ้ำ ๆ “เมื่อไรจะมีลูก” และความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ” จะทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนพฤติกรรม ขอให้คิดใหม่เพราะการมีลูกต้องการทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย พลังงานที่จะถูกดึงไปจากการงานการใช้ชีวิต และกิจกรรมอื่น ดังนั้น ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่า“ไม่พร้อม” หรือ “ไม่ใช่” แทนที่ปัญหาเดิมจะถูกแก้ไข แต่กลับจะยิ่งสร้างปัญหาใหม่ที่ยุ่งยากซับซ้อน และมีผลกระทบระยะยาวมากขึ้นไปอีก
.
ปรึกษาการวางแผนครอบครัว คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 9 แห่ง โทร 1452
.
เรื่องต้องรู้ ก่อนตัดสินใจจะมีลูก
Modal Title

ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ความเหมือนที่แตกต่างอันตรายช่วงหน้าฝน

หน้าฝนเป็นฤดูกาลที่พัดพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แต่ในปัจจุบันอาจไม่ใช่โรคธรรมดาที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 มักมีอาการที่คล้ายกันในระยะแรก ๆ

 

โรคต่าง ๆ สามารถแยกอาการได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไร แต่ความปลอดภัยจะต้องไปพบแพทย์ทันทีเมื่อรู้สึกผิดปกติ เพราะจะมีเครื่องมือในการวินิจฉัยอย่างแม่นยำและทำการรักษาได้ อีกทั้งในฤดูฝนยังมีโรคที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นควรดูแลสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการโดนน้ำฝน ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้มีประโยชน์ รวมทั้งได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วยง่าย
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ความเหมือนที่แตกต่างอันตรายช่วงหน้าฝน
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ความเหมือนที่แตกต่างอันตรายช่วงหน้าฝน

หน้าฝนเป็นฤดูกาลที่พัดพาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แต่ในปัจจุบันอาจไม่ใช่โรคธรรมดาที่กำลังเผชิญอยู่ ทั้งไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 มักมีอาการที่คล้ายกันในระยะแรก ๆ

 

โรคต่าง ๆ สามารถแยกอาการได้ว่าป่วยเป็นโรคอะไร แต่ความปลอดภัยจะต้องไปพบแพทย์ทันทีเมื่อรู้สึกผิดปกติ เพราะจะมีเครื่องมือในการวินิจฉัยอย่างแม่นยำและทำการรักษาได้ อีกทั้งในฤดูฝนยังมีโรคที่เกิดขึ้นอีกมากมาย ดังนั้นควรดูแลสุขอนามัย หลีกเลี่ยงการโดนน้ำฝน ออกกำลังกาย รับประทานอาหารให้มีประโยชน์ รวมทั้งได้รับวัคซีนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน เพื่อจะได้ไม่เจ็บป่วยง่าย
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19 ความเหมือนที่แตกต่างอันตรายช่วงหน้าฝน
Modal Title

ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 เหมาะกับใคร

ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19 คือ แอนตีบอดีออกฤทธิ์ยาวที่ประกอบด้วยแอนติบอดีสองชนิดได้แก่ Tixagevimab และ Cilgavimab เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 เหมาะกับใคร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 เหมาะกับใคร

ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB (Long Acting Antibody) ป้องกันโควิด 19 คือ แอนตีบอดีออกฤทธิ์ยาวที่ประกอบด้วยแอนติบอดีสองชนิดได้แก่ Tixagevimab และ Cilgavimab เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด 19 เหมาะกับใคร
Modal Title

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันจะไม่รุนแรงแล้ว แต่คาดว่าการระบาดของโรคอาจสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งยังพบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ ประชาชนจึงควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี

 

การฉีดวัคซีนประจำปี ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าใด
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร

ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันจะไม่รุนแรงแล้ว แต่คาดว่าการระบาดของโรคอาจสูงขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ อีกทั้งยังพบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ ประชาชนจึงควรฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปี

 

การฉีดวัคซีนประจำปี ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าใด
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
วัคซีนโควิด 19 ประจำปี ฉีดอย่างไร
Modal Title

4 ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม BOOSTER

วัคซีนบูสเตอร์ (booster) หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น คือการฉีดวัคซีนซ้ำหลังได้รับวัคซีนชุดแรก เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ลดลงหลังฉีดให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามชนิดของวัคซีนที่ได้รับและโรคประจำตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้ออาจผันแปรไปตามสายพันธุ์ ของเชื้อโควิด 19 ที่ระบาด ณ ขณะนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พบว่า วัคซีนสามารถลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
27
4 ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม BOOSTER
อินโฟกราฟิกส์
Modal Title

4 ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม BOOSTER

วัคซีนบูสเตอร์ (booster) หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น คือการฉีดวัคซีนซ้ำหลังได้รับวัคซีนชุดแรก เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันที่ลดลงหลังฉีดให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตามระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามชนิดของวัคซีนที่ได้รับและโรคประจำตัวของแต่ละบุคคล รวมถึงประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้ออาจผันแปรไปตามสายพันธุ์ ของเชื้อโควิด 19 ที่ระบาด ณ ขณะนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่พบว่า วัคซีนสามารถลดความรุนแรงภาวะแทรกซ้อนและอัตราการเสียชีวิตได้
สมาคมวางแผนครอบครัวเเห่งประเทศไทยฯ ขอสนับสนุนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ป่วยหนัก และลดอัตราการเสียชีวิต
27
4 ข้อดีของการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม BOOSTER

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า