fbpx

กินยาคุมกําเนิด ประจําเดือนกะปริบกะปรอย กินอะไรก็อ้วก จะท้องหรือไม่

___ause-pregnancy_144627-55526

กินยาคุมกําเนิด แล้วประจําเดือนกะปริบกะปรอย กินอะไรก็อ้วก จะท้องหรือไม่

หมอ การรับประทานอะไรก็จะอ้วก แล้วประจำเดือนไม่มา ควรทดสอบการตั้งครรภ์ แต่ถ้าหากกินยาคุมแล้วประจำเดือนไม่มา แนะนำลองปรับเปลี่ยนชนิดของยาคุม สามารถเข้ารับการปรึกษาที่หน่วยวางแผนครอบครัวเกี่ยวกับการเลือกรับประทานยาคุมได้

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

อ้วนเป็นโรค SLE กินยาคุมกำเนิด 5 ปี ประจำเดือนไม่มา เพราะน้ำหนักกับโรคประจําตัวใช่หรือไม่ หมอ ภาวะน้ำหนักเกินมีโอกาสทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจทำให้เกิดภาวะถุง…
เป็นโรคหูดหงอนไก่รักษายังไงดี หมอ ควรรีบพบแพทย์เพื่อยืนยันการวิฉิจฉัยว่าเป็นหูดหงอนไก่หรือเปล่า หูดหงอนไก่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV การรักษาขึ้นอยู่กับขนาด และตำแหน…