fbpx

กินยาคุมฉุกเฉินบ่อย อันตรายหรือไม่

beautiful-young-woman-portrait-wearing-glasses-isolated_273609-48336

กินยาคุมกำเนิดฉุกเฉินบ่อยเกินกว่า 2 ครั้งเป็นอันตรายหรือไม่

หมอ ถ้ากินบ่อยควรกินเป็นยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานสม่ำเสมอทุกวันจะดีกว่า หรือว่าเว้น7วัน เพราะถ้ามีเพศสัมพันธ์บ่อยแล้วกินยาคุมฉุกเฉินปัญหาที่เรามักจะเจอคือรอบเดือนอาจจะผิดปกติ อาจจะมีได้ตั้งแต่ภาวะประจำเดือนขาดหายไป หรืออาจมีภาวะเลือดออกกะปริบกะปอยซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไข้มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาล และที่สำคัญก็คือประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินจะต่ำกว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดรับประทานสม่ำเสมอ เพราะฉะนั้นขอแนะนำถ้ามีเพศสัมพันธุ์บ่อยสัปดาห์หนึ่งมีเกิน 2 ครั้งเปลี่ยนไปกินยาคุมปกติจะดีกว่า จะได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รศ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. กรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย / ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งปร…
หมอ เชื้อไวรัสโคโรนาไม่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ ซึ่งไม่เหมือนกับเอชไอวี/เอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์อื่นๆ  แต่ส่วนใหญ่แล้วการได้รับเชื้อ…