fbpx

มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางอนามัย แตกนอก จะท้องหรือไม่

unhappy-young-man-having-argument-with-his-girlfriend-bed-room_1150-4909

มีเพศสัมพันธ์ไม่ใส่ถุงยางอนามัย หลั่งนอก 3 ครั้ง ครั้งที่ 1-2 ทำความสะอาด แต่ครั้งที่ 3 ถูเฉยๆ จะท้องหรือไม่

หมอ ขึ้นอยู่กับช่วงที่มีเพศสัมพันธ์ ปกติสุภาพสตรีจะมีไข่ตกประมาณช่วงวันที่  14-16 โดยนับวันที่ประจำเดือนมาวันแรกเป็นวันที่ 1 ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในช่วงที่ไข่ตกพอดีแล้วไม่ได้ป้องกันอะไรเลย การหลั่งนอกไม่ได้เป็นการป้องกัน ยังมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ยายุติการตั้งครรภ์ เป็นยาที่ใช้หยุดการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในครรภ์สำหรับผู้ที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมโดยมีอายุครรภ์ไม่เกิน 9 -12 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการพิจาร…
มือเปื้อนอสุจิ แล้วช่วยตัวเองจะท้องหรือไม่ หมอ เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดการปฏิสนธิ เพราะการหลั่งของผู้ชาย อสุจิที่อยู่ภายนอกร่างกายของมนุษย์จะไม่สามารถมีชีวิตอย…