fbpx

คลอดลูกแล้ว ประจำเดือนยังไม่มาเพราอะไร

The newborn baby sleeping in the embrace of the mother.

คลอดลูกแล้ว ประจำเดือนยังไม่มาเพราอะไร ตอนนี้ให้นมลูกอย่างเดียว

หมอ ถ้ายังให้ลูกกินนมอยู่ โดยเฉพาะการให้นมลูกเป็นหลัก โดยแทบไม่มีอาหารเสริม ร่างกายจะหยุดการมีประจำเดือน เป็นกลไกลตามธรรมชาติ เพื่อให้ร่างกายของคุณแม่ได้รับการพักผ่อน เพราะว่าถ้าต้องเสียทั้งน้ำนม เสียเลือด อาจจะทำให้สุขภาพอ่อนเพลีย ไม่แข็งแรงสมบูรณ์ และถ้าหากหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใน 1 ถึง 2 เดือน ประจำเดือนก็จะกลับมาตามปกติ แต่อย่างไรการให้นมลูกอย่างน้อยควรให้ 1 ปีอย่างต่ำ

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ถ้าประจำเดือนไม่มาจะเริ่มกินยาเม็ดคุมกำเนิดตอนไหนหรือต้องรอให้ประจำเดือนมาก่อน หมอ ถ้าประจำเดือนยังไม่มาสิ่งแรกคือควรจะตรวจปัสสาวะดู เพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าประจำ…
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมถอดบทเรียนโครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคามทางเพศในสถา…