fbpx

จริงหรือไม่ ถ้าใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังมีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่ท้อง

CCC

หมอ :   ไม่จริง เพราะการใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ไม่ช่วยป้องกันการตั้งท้อง เพราะน้ำตาล น้ำ และคาเฟอีนในน้ำอัดลมไม่มีผลในการทำลายอสุจิแต่อย่างใด แต่จะยิ่งทำอันตรายต่อช่องคลอดของฝ่ายหญิงได้ ซึ่งอาจเกิดการอักเสบได้โดยง่าย

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หากลืมกิน 1 เม็ดใน 1 วันแล้วกินตามทันทีที่นึกได้ก็ไม่เป็นอะไร ยังอยู่ในช่วงของการคุมกำเนิดได้ แต่หากลืมกินเกินกว่า 3 วัน แนะนำให้เลิกกินแผงนั้นแล้ว ใช้วิธีการคุ…
ประจำเดือนตามปกติแล้วจะมีกลิ่นคาวเลือดพอให้รู้สึกได้ ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ในบางคนอาจจะได้กลิ่นประจำเดือนเหม็นคาวผิดปกติไป บ้างได้กลิ่นประจำเดือนเหม็นเ…