fbpx

จริงหรือไม่ ถ้าใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังมีเพศสัมพันธ์ทำให้ไม่ท้อง

CCC

หมอ :   ไม่จริง เพราะการใช้น้ำอัดลมทำความสะอาดหลังจากมีเพศสัมพันธ์ ไม่ช่วยป้องกันการตั้งท้อง เพราะน้ำตาล น้ำ และคาเฟอีนในน้ำอัดลมไม่มีผลในการทำลายอสุจิแต่อย่างใด แต่จะยิ่งทำอันตรายต่อช่องคลอดของฝ่ายหญิงได้ ซึ่งอาจเกิดการอักเสบได้โดยง่าย

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

สถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อหรือเวลาทอง (Golden period) ที่คนไทยเราจะช่วยกันลดการระบาดในประเทศให้ช้าลงเพื่อให้ระบบดูแล รักษาโรครับมือทัน เราทุกคนจึงมีหน้าที่สำคัญอย…
หมอ ส่วนใหญ่แล้วตัวไวรัสโคโรนาจะอยู่ในน้ำลายและน้ำมูกมากที่สุด เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ล้างมือบ่อย ๆ…