fbpx

จริงหรือไม่ ท่ากระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยไม่ให้ตั้งท้องได้

jum

หมอ :  ไม่จริง กระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกกรณี

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หลายคนยังสงสัยว่าการวางแผนครอบครัวเป็นเพียงการคุมกำเนิดเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้วการวางแผนครอบครัวยังร่วมไปถึงการวางแผนที่จะมีบุตร การวางแผนที่จะเลี้ยงดูบุตร ซึ…
ความผิดปกติของประจำเดือนสามารถบ่งบอกอาการผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ได้ แต่ก็มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ปล่อยปละละเลยความผิดปกติของประจำเดือนโดยคิดว่าไม่น่าเป็นอันตราย…