fbpx

จริงหรือไม่ ยาฆ่าอสุจิสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย

SPPP

หมอ :  ยาฆ่าอสุจิสามารถใช้ได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับถุงยางอนามัย  เนื่องจากประสิทธิภาพของยาฆ่าอสุจิอาจไม่สูงมากนัก แนะนำให้ใช้ร่วมกับถุงยางอนามัยหรือไม่ก็ใช้ถุงยางอนามัยอย่างเดียวก็ได้

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

อ้วนเป็นโรค SLE กินยาคุมกำเนิด 5 ปี ประจำเดือนไม่มา เพราะน้ำหนักกับโรคประจําตัวใช่หรือไม่ หมอ ภาวะน้ำหนักเกินมีโอกาสทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ อาจทำให้เกิดภาวะถุง…
ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย และเมื่อเกิดแล้วก็อาจเกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมาได้ เช่น กระดูกข้อมือ ข้อสะโพก หรือกระดูกสันหลังหัก เลือดคั่งในสมอง เป็นต้น ปั…