fbpx

ดูแลผู้สูงอายุยังไงดีให้ห่างไกลโควิด – 19

Aging001

ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากโควิด-19 มากที่สุด เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุในช่วงนี้จึงมีความสำคัญมาก เรามีเทคนิค 5 อ มาฝาก

1.อาหารการกิน อาหารถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ โดยควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และควรเน้นอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ไม่รับประทานอาหารที่หวานหรือเค็มจนเกินไป

2.อารมณ์ หมั่นสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุเพื่อไม่ให้รู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยว ด้วยการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน ใช้เวลาว่างร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุภูมิใจในตัวเอง และไม่ควรให้ผู้สูงอายุติดตามข่าวสารมากจนเกินไป เพราะทำให้เกิดความเครียดได้

3.ออกกำลังกาย แม้ช่วงนี้จะไม่ควรออกกำลังกายนอกบ้าน แต่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก็ควรออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง เช่น เดินภายในบริเวณบ้าน เดินซอยเท้าอยู่กับที่ แกว่งแขน ก็จะช่วยป้องกันสภาพร่างกายถดถอยในช่วงที่อยู่บ้านได้

4.เอนกายพักผ่อน การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ผู้สูงอายุจึงควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7 – 9 ชั่วโมงต่อวัน โดยควรเข้านอนประมาณ 3 ทุ่ม เพื่อจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะหากนอนเร็วกว่า 3 ทุ่ม ผู้สูงอายุอาจตื่นนอนเร็วกว่าปกติ

5.ออกห่างจากสังคม Social Distancing หรือการสร้างระยะห่างทางสังคม เป็นหัวใจสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้สูงอายุจึงควรหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสได้ หากจำเป็นควรใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เสมอ

การดูแลผู้สูงอายุช่วงโควิด-19 นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผู้สูงอายุอันเป็นที่รักจากโรคร้ายที่กำลังแพร่ระบาดเพื่อให้ผู้สูงอายุมีชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข หากผู้สูงอายุมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้สูง ไอ จาม หายใจไม่สะดวก ควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อวินิฉัยได้อย่างทันท่วงที

ปรึกษาเรื่องสุขภาพกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน โทร 091-3331-909 หรือ Facebook ศูนย์ดูแลบ้านหอมลำดวน

ข้อมูลจาก thaipbs

TAGS

คลังความรู้

มีสาวๆหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสาเหตุที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากอะไรบ้าง รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช ม.มหิดล และ กรรม…
คุณ โจ มณฑานี ตันติสุข /กูรูด้านการเงินและความสัมพันธ์ เรื่องเกศนีย์ นุชประมูล สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา–2019 หรือโควิด–19 ยังเกิดการระบาดอย่างต่…