fbpx

ตรวจคัดกรอง HIV,STI ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

Hiv Prevention Chaimai005

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจคัดกรอง HIV,STI ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในสถานศึกษา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอแสดงความยินดีกับ คุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาส ครม. มีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิ…
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นร…