fbpx

ตรวจคัดกรอง HIV,STI ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

Hiv Prevention Chaimai005

เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คลินิกเวชกรรม สวท เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และให้บริการตรวจคัดกรอง HIV,STI ให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ในสถานศึกษา

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะทำงาน โครงการนำร่องเพิ่มการเข้าถึงความรู้และบริการอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับแรงงานต่างด้าวสตรี ร่วมประชุมกับ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ …
เมื่อวันที่ 9-12 กันยายนที่ผ่านมา สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ หรือ IPPF ส่งผู้แทนเข้าทำการ ACCREDITATION เพื่อประเมินมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรของ สม…