ฝากคำถามให้เราช่วยตอบ

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

10 คลินิค สวท ทั่วประเทศ

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 9.00 -16.00 น.
  คลินิกความงาม : อาทิตย์ เวลา 9.00 น- 16.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-249-406
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-713-090
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.
  ปิดทำการ : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 054-209-577
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น

เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 043- 223- 627
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี

เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 045-243-380
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง

เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า

เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่

เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 074-252-691
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต

เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • เปิดทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.
  เปิดทำการ : ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00-21.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 8.00-17.30 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 9.00 -16.00 น.
  คลินิกความงาม : อาทิตย์ เวลา 9.00 น- 16.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-249-406
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

เลขที่ 810/1-3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 17.00-20.00 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 053-713-090
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

 • เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.
  ปิดทำการ : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 054-209-577
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น

เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
  ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 043- 223- 627
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี

เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
  ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 045-243-380
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ดินแดง

เลขที่ 2/11-13 อาคารพาณิชย์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง กรุงเทพฯ 10400

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า

เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่

เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 • เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
  เปิดทำการ : วันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 074-252-691
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต

เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • เปิดทำการ : จันทร์-พฤหัสบดี เวลา 19.00-21.00 น.
  เปิดทำการ : ศุกร์-เสาร์ เวลา 09.00-21.00 น.
  ปิดทำการ : อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • 085-585-9580
 • ตำแหน่งบน Google Map