fbpx

ทำไมคุมกำเนิดจึงสำคัญต่อโลก

cover
ติดตามอ่านเนื้อหาวารสาร Family online ฉบับที่ 35 ปีที่ 50

คงปฎิเสธไม่ได้ว่า “การคุมกำเนิด” เป็นกลไกสำคัญในการควบคุมจำนวนประชากรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับทรัพยากรและศักยภาพการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชากร มีลูกมากเกินกำลังก็ลำบาก การมีลูกแบบพอดีจึงเป็นเรื่องตอบโจทย์ของคนยุคนี้  แล้วทำไม การคุมกำเนิดจึงสำคัญต่อโลกศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล นายก สวท มีคำตอบให้…

ติดตามอ่านเนื้อหาวารสาร Family online ฉบับที่ 35 ปีที่ 50

shorturl.at/hnLSZ
.
https://online.fliphtml5.com/sjuip/smqj/

TAGS

คลังความรู้

เป็นประจําเดือนปวดท้องมาก กินอะไรก็อ้วก ท้องเสีย ปวดไปทั้งตัวไม่มีแรง ทําอย่างไรดี หมอ ในช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี อาจมีภาวะปวดท้องรอบเดือน หรือปวดท้องประจำเดือนรุน…