fbpx

#ท้องนอกมดลูก คืออะไรอันตรายอย่างไร

AB

การตั้งครรภ์แบบปกติคือ การที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกตัวอ่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายในโพรงมดลูกนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การท้องนอกมดลูกคือ การที่ไข่และอสุจิปฏิสนธิกันแล้วตัวอ่อนไม่ได้ไปฝังตัวอยู่ตรงโพรงมดลูก อาจจะไปฝังตัวอยู่ตรง ปีกมดลูก หรือตรงท่อนำไข่ซึ่งถือเป็นความผิดปกติ ส่วนมากเด็กในครรภ์มักเสียชีวิต

อาการท้องนอกมดลูกจะคล้ายกับการตั้งครรภ์ทั่วไป อย่างเช่น แพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย จะมีอาการแตกต่างจากครรภ์ปกติไปแล้วประมาณ 7 สัปดาห์หรือเกือบ 2 เดือน ของการตั้งครรภ์ โดยจะปวดท้องมากร้าวไปถึงด้านหลังหรือหัวไหล่และอาจมีเลือดออกทางช่องคลอด หากปล่อยไวนานท่อน้ำไข่อาจแตกเป็นอัตรายต่อผู้ตั้งครรภ์

สาเหตุของการท้องนอกมดลูกมักพบได้บ่อยๆ กับคนที่เคยมีปีกมดลูกอักเสบ ยุติการตั้งครรภ์บ่อย หรือการขูดมดลูกอาจทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ ท่อนำไข่หรือมดลูกไม่เรียบ ไข่เดินทางไปสู่มดลูกได้ช้า การฝังตัวเกิดได้ไม่ดี จึงเกิดการฝังตัวนอกมดลูกขึ้น

การรักษาส่วนมากต้องผ่าตัดเอาครรภ์ที่ผิดปกติออก บางคนจำเป็นต้องตัดท่อนำไข่ทิ้งหรือตัดรังไข่ทิ้ง ซึ่งแล้วแต่กรณี การป้องกันที่ดีที่สุดคือการฝากครรภ์ เพราะหากพบความผิดปกติสามารถรับการรักษาได้ทันที ลดอันตรายที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ได้

ข้อมูลจาก รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท
TAGS

คลังความรู้

อยากมีลูกแต่มีลูกยาก มีลูกไม่ได้? หาคนมาตั้งครรภ์แทนจะผิดกฎหมายหรือไม่ มีลูกอายุเท่าไหร่จึงจะไม่เข้าข่ายมีลูกยาก #รั้วรอบครอบครัวสัญจร ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ …
หมอ ประจำเดือนที่เป็นปกติ ควรจะมาไม่เกิน 5-7 วัน และไม่ควรมามากจนเป็นลิ่มเลือด ก้อน หรือมีอาการซีด อ่อนเพลียมากๆ ไม่ควรจะมีอาการร่วม เช่น อาการปวดท้องรุนแรงตั้ง…