fbpx

#ท้องนอกมดลูก คืออะไรอันตรายอย่างไร

AB

การตั้งครรภ์แบบปกติคือ การที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกตัวอ่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายในโพรงมดลูกนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การท้องนอกมดลูกคือ การที่ไข่และอสุจิปฏิสนธิกันแล้วตัวอ่อนไม่ได้ไปฝังตัวอยู่ตรงโพรงมดลูก อาจจะไปฝังตัวอยู่ตรง ปีกมดลูก หรือตรงท่อนำไข่ซึ่งถือเป็นความผิดปกติ ส่วนมากเด็กในครรภ์มักเสียชีวิต

อาการท้องนอกมดลูกจะคล้ายกับการตั้งครรภ์ทั่วไป อย่างเช่น แพ้ท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปัสสาวะบ่อย จะมีอาการแตกต่างจากครรภ์ปกติไปแล้วประมาณ 7 สัปดาห์หรือเกือบ 2 เดือน ของการตั้งครรภ์ โดยจะปวดท้องมากร้าวไปถึงด้านหลังหรือหัวไหล่และอาจมีเลือดออกทางช่องคลอด หากปล่อยไวนานท่อน้ำไข่อาจแตกเป็นอัตรายต่อผู้ตั้งครรภ์

สาเหตุของการท้องนอกมดลูกมักพบได้บ่อยๆ กับคนที่เคยมีปีกมดลูกอักเสบ ยุติการตั้งครรภ์บ่อย หรือการขูดมดลูกอาจทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ ท่อนำไข่หรือมดลูกไม่เรียบ ไข่เดินทางไปสู่มดลูกได้ช้า การฝังตัวเกิดได้ไม่ดี จึงเกิดการฝังตัวนอกมดลูกขึ้น

การรักษาส่วนมากต้องผ่าตัดเอาครรภ์ที่ผิดปกติออก บางคนจำเป็นต้องตัดท่อนำไข่ทิ้งหรือตัดรังไข่ทิ้ง ซึ่งแล้วแต่กรณี การป้องกันที่ดีที่สุดคือการฝากครรภ์ เพราะหากพบความผิดปกติสามารถรับการรักษาได้ทันที ลดอันตรายที่อาจเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ได้

ข้อมูลจาก รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

คลังความรู้

ครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนก่อนตั้งครรภ์ จะมีโอกาสให้กำเนิดลูกน้อยที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ซึ่งต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณพ่อและคุณแม่ควรคำนึงและไตร่ตรองให้รอบคอ…
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะสมาชิกภายใ…
50th-ppat-02