fbpx
DSC07498

คอลัมน์พันธกิจผลิตผล

นับถอยหลังเปิดบ้านหอมลำดวน สถานดูแลผู้สูงอายุ สวท

คุณกรณ์รวี แสนดวง  ผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ 

                                                                                     เรื่องภาพ ปนัฐพงศ์ นรดี

หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของจำนวนผู้สูงอายุ  ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น อัตราการเกิดของประชากรทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้นเนื่องจากการรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ประชากรที่เกิดในยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัยสูงอายุ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นเดียวกับประเทศไทย หลายหน่วยงานได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ สวท ก็เป็นหนึ่งในองค์กรนั้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ “บ้านหอมลำดวน” กำลังจะเปิดให้บริการ สวท พร้อมแค่ไหนกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คุณกรณ์รวี แสนดวง  ผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน มีคำตอบ

ทำไม สวท จึงทำศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้เกิดจากประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 มองเห็นโอกาสสำคัญในการที่ สวท จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และ สวท เองก็มีบทบาทในการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากว่า 30 ปี คณะกรรมการฯ มีแนวคิดที่จะขยายงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ เราอยากเป็นสถาบันที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและครบวงจร  ด้วยการจัดสถานบริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการดูแลด้านอนามัยการพันธุ์ที่ดี ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์ เพื่อที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม จะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย และทางใจ ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข   

ชื่อ “บ้านหอมลำดวน” มีที่มาที่ไปยังไง

บ้านหอมลำดวน เป็นชื่อที่ได้จาก โครงการประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสวท  ซึ่งชื่อนี้ตั้งโดย คุณถวัลย์ ดิษฐสุธรรม โดยมีความหมายว่า ดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น มีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและออกดอกสีนวล กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย กลิ่นหอมเฉพาะตัวของดอกลำดวนเปรียบได้ดั่งกับผู้ทรงวัยวุฒิที่สูงวัย สูงคุณค่า เป็นคลังปัญญาแห่งสังคมไทย พร้อมกับคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน บ้านหอมลำดวนจึงแสดงให้เห็นถึง การเห็นคุณค่า การใส่ใจดูแลให้บริการผู้สูงวัยของสังคมไทยอย่างเป็นเลิศและอบอุ่น อีกทั้งดอกลำดวนคือดอกไม้ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ความหมายตราสัญลักษณ์บ้านหอมลำดวน

ตราสัญลักษณ์นี้ได้จากผู้ชนะเลิศการประกวด โครงการประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สวท ซึ่งออกแบบโดยคุณรุ่งโรจน์ แสงพันธ์ ตราสัญลักษณ์บ้านหอมลำดวนประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ

 • ตัวอักษร ฒ สื่อแทนผู้สูงอายุ
 • รูปหัวใจสีชมพูและแดง สื่อถึงการเอาใจใส่ผู้สูงอายุด้วยความรัก และให้เกิดความอบอุ่นทั้งกายใจ
 • รูปดาว สื่อถึงเครื่องหมายของการรับรองการให้บริการที่ดีเลิศ
 • หลังคาบ้านรูปจั่ว เป็นรูปดาวส่วนบน เปรียบเหมือนรูปทรงหลังคาเรือนไทย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปรียบเหมือนบ้าน ที่บริการดูแลเอาใจใส่และให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี
 • ตราสัญลักษณ์ สวท ออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโลโกศูนย์ เพราะศูนย์ฯแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ สวท

มีความพร้อมที่จะเปิดให้บริการแค่ไหน

พร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปลายปีนี้ โดยขณะนี้เราได้พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการอบรมทางวิชาการ การฝึกปฏิบัติการ และการฝึกจำลองสถานการณ์จริง เช่น การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ระบบการส่งต่อ การซ้อมแผนอัคคีภัย เป็นต้น

การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

การออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวนแห่งนี้  ออกแบบมาภายใต้แนวคิดหลักคือ Universal Design ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ  เน้นความเรียบง่าย สงบ อบอุ่น และเป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 ซึ่งคลอบคลุมถึงมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ โดยมีทีมที่ปรีกษาการออกแบบจาก SCG Building & Living Care Consulting ค่อยให้คำแนะนำ และสร้างโดยบริษัท 4-เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะทำให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกๆของประเทศก็ว่าได้ บรรยากาศภายในดูอบอุ่น สบาย เป็นมิตร สวยงาม ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ สำคัญที่สุดคือมีมาตรฐาน

วาง Positioning ของศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้ยังไงบ้าง

เราตั้งเป้าหมายให้บ้านหอมลำดวนเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐานสูง ในราคาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สวยงามมีระดับในราคาที่ไม่แพงมากนัก

บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านหอมลำดวนเป็นสถานดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง  ที่ต้องการผู้ดูแล เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม รวมไปถึงการวางแผนดูแล และให้คำปรึกษาวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ในระยะประคับประคอง (Palliative Care) ตลอดจนระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life Care) นอกจากนี้บ้านหอมลำดวนยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการ ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุขณะอยู่ที่บ้านให้กับญาติที่ยังขาดทักษะหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุคนนั้นๆ (Case Management)  และแบบองค์รวม (Holistic care)  โดยร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ  ซึ่งจะเชื่อมระบบการดูแลให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุค New Normal อีกทั้งยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการแบบไปเช้าเย็นกลับ ( Day Care) สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลในช่วงกลางวัน และบ้านหอมลำดวนมีความตั้งใจที่จะเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุให้กับญาติผู้ดูแล ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เข้าสู่วัยสูงอายุ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุอีกด้วย

เปิดบริการให้เข้าพักกี่ห้อง

         บ้านหอมลำดวนเปิดให้บริการทั้งหมด 20 เตียง โดยแบ่งเป็นห้องรวม 6 เตียง จำนวน 2 ห้อง และห้องพิเศษ 2 เตียง จำนวน 4 ห้อง

จุดเด่นของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้คืออะไร

         บ้านหอมลำดวน มุ่งเน้นการให้บริการแบบมีส่วนร่วม โดยญาติ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแลที่เชี่ยวชาญในด้านการดูแลผู้สูงอายุ  จะวางแผนการดูแลร่วมกันแบบ Case Management

โดยผู้สูงอายุจะมีพยาบาลวิชาชีพและผู้ดูแล  คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีกิจกรรมบำบัดและกิจกรรมสันทนาการประจำวันให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วม ในส่วนของโภชนาการนั้น เราได้มีการทำงานประสานกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพ และทีมสหวิชาชีพในการวางแผนดูแลผู้สูงอายุแต่ละราย (Customized Diet Program) ให้มีอาหารการกินที่เหมาะสม จึงมั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุแต่ละคนจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ นอกจากนี้แล้วเรายังมีแผนการจัดการระบบการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้สำหรับการช่วยดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย

เข้ามารับบริการที่นี้แล้วจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมั้ย

         บ้านหอมลำดวนเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้สูงอายุ เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วจะรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนได้อยู่กับคนในครอบครัว มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตามวัย มีโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละคน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เชื่อว่า เมื่อผู้สูงอายุมาอยู่ที่บ้านหอมลำดวนแล้ว สุขภาพกายและสุขภาพใจดีแน่นอน 

สภาพแวดล้อมของศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้เป็นยังไงบ้าง

         บ้านหอมลำดวนมีทำเลตั้งอยู่กลางเมือง เดินทางสะดวก ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ห่างจากถนนหลัก (วิภาวดีรังสิต) ประมาณ100 เมตร มีรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ บรรยากาศเงียบสงบ การจราจรไม่พลุกพล่าน อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเปาโลเกษตร และโรงพยาบาลสินแพทย์ สะดวกต่อการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การออกแบบที่ได้มาตรฐาน

         – สถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน ออกแบบตามมาตรฐานกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพึง พ.ศ.2563

         –   มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 )

อีกไม่กี่วันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน กำลังจะเปิดให้บริการ  หากใครสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ คุณกรณ์รวี แสนดวง เบอร์โทรศัพท์ 098-9038059  หรือหากมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเราจะแจ้งให้ทราบที่ www.ppat.or.th Facebook/PPATBANGKOK อย่าลืมเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตคืองานของเรา

TAGS

คลังความรู้

การทำหมันหญิง คือการคุมกำเนิดแบบถาวร การทำหมันสำหรับคุณแม่มี 2 แบบ ดังนี้.. การทำหมันเปียก คือ การทำหมันทันทีหลังจากคลอดลูกไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังคลอดลูกโดยวิธีธ…
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ แนะนำวิธีการป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ภายในครอบครัว ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องพบปะสมาชิกภายใ…

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้ในส่วนการตลาด

  คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

บันทึกการตั้งค่า