fbpx

บริหารความเครียดหลังจากใช้ชีวิตแบบ New Normal

DD

เราต้องรู้จักวิธีการผ่อนคลายความเครียดให้ถูกวิธี ยกตัวอย่างเช่น การฝึกหายใจคลายเครียด ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกผ่อนคลายสมาธิ และในสภาพปัจจุบันนี้สำคัญที่สุดคือต้องมีพลังใจ มี 3 คำใหญ่ๆ คือ อึด ฮึด สู้

อึด คือ  เราต้องต่อสู้กับโควิด 19 ไปอีกนาน  อย่างน้อยอีก 1 ปี เราต้องเชื่อมั่นว่า เรามีความเข้มแข็งที่เราจะผ่านพ้นมันไปได้ หากเรามีความเชื่อมั่นเราจะไม่ท้อแท้

ฮึด  คือพลังของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางครอบครัวอาจจะมีคนตกงาน ถูกลดเงินเดือนแต่อาจมีคนในครอบครัวไม่ตกงานก็มี การช่วยเหลือกันในครอบครัว ในสังคม จึงเป็นแรงฮึดที่สำคัญมาก

สู้  คือ เราต้องเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ที่จะจัดการกับตนเอง บางคนเครียดกินเหล้า วิธีนี้ต้องเลิก เพราะการกินเหล้าไม่ได้ช่วยคลายเครียด  เป็นแค่การเบี่ยงเบนความเครียดเท่านั้น ที่สำคัญที่สุดคือเราต้องรู้จักจัดการปัญหา เช่น ถ้าเรามีปัญหาเรื่องรายได้ เราก็ต้องหาวิธีการเพิ่มรายได้ หรือหาวิธีการประหยัดรายจ่าย ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่

โดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

TAGS

คลังความรู้

กินยาคุมกำเนิดตลอด5 เดือน ประจำเดือนไม่มา ควรหยุดกินยาคุมหรือว่ากินต่อเนื่องไปเลย หมอ สามารถหยุดดูได้ เพื่อให้ระดับฮอร์โมนที่ได้จากยาคุมกลับมาเป็นปกติ แล้วลองดู…
หมอ :  ไม่จริง กระโดดหรือท่าชี้ฟ้าหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้ทุกกรณี โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-น…