การก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ "บ้านหอมลำดวน" แห่งนี้เกิดจากการที่ประเทศไทย กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 มองเห็นโอกาสสำคัญที่ สวท จะได้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ และ สวท เองก็มีบทบาทในการทำงานดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุมากว่า 30 ปี คณะกรรมการฯ จึงมีแนวคิดที่จะขยายงานด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ"บ้านหอมลำดวน"ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ "บ้านหอมลำดวน" อยากเป็นสถาบันที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและครบวงจร ด้วยการจัดสถานบริการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาบุคลากรที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุให้มีศักยภาพตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นการดูแลด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี ในกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความสมบูรณ์ เพื่อที่ผู้สูงอายุเหล่านี้ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม จะได้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย และทางใจ ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
AG-Logo

การออกแบบที่เป็นมิตรกับผู้สูงวัย

การออกแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวนแห่งนี้ ออกแบบมาภายใต้แนวคิดหลักคือ Universal Design ที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ เน้นความเรียบง่าย สงบ อบอุ่น และเป็นไปตามมาตรฐานของกฎกระทรวง กิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ.2563 ซึ่งคลอบคลุมถึงมาตรฐานด้านสถานที่ ความปลอดภัย และการให้บริการ โดยมีทีมที่ปรีกษาการออกแบบจาก SCG Building & Living Care Consulting ค่อยให้คำแนะนำ และสร้างโดยบริษัท 4-เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจะทำให้ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกๆของประเทศก็ว่าได้ บรรยากาศภายในดูอบอุ่น สบาย เป็นมิตร สวยงาม ปลอดภัยกับผู้สูงอายุ สำคัญที่สุดคือมีมาตรฐาน

บริการของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

บ้านหอมลำดวนเป็นสถานดูแลและประคับประคองผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่ต้องการผู้ดูแล เช่น ผู้ป่วยหลังผ่าตัดระยะพักฟื้น ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม รวมไปถึงการวางแผนดูแล และให้คำปรึกษาวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่ในระยะประคับประคอง (Palliative Care) ตลอดจนระยะสุดท้ายของชีวิต (End of life Care)

บ้านหอมลำดวน ให้บริการ ฝึกอบรมการดูแลผู้สูงอายุขณะอยู่ที่บ้านให้กับญาติที่ยังขาดทักษะหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลที่เฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุคนนั้นๆ (Case Management) และแบบองค์รวม (Holistic care) โดยร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งจะเชื่อมระบบการดูแลให้เข้ากับเทคโนโลยีในยุค New Normal

เข้ามารับบริการที่นี้แล้วจะได้คุณภาพชีวิตที่ดี

บ้านหอมลำดวนเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 ของผู้สูงอายุ เมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วจะรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยเหมือนได้อยู่กับคนในครอบครัว มีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตามวัย มีโภชนาการที่เหมาะสมกับแต่ละคน มีสภาพแวดล้อมที่ดี เชื่อว่า เมื่อผู้สูงอายุมาอยู่ที่บ้านหอมลำดวนแล้ว สุขภาพกายและสุขภาพใจดีแน่นอน

สภาพแวดล้อมของศูนย์ผู้สูงอายุแห่งนี้

บ้านหอมลำดวนมีทำเลตั้งอยู่กลางเมือง เดินทางสะดวก ตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ห่างจากถนนหลัก (วิภาวดีรังสิต) ประมาณ100 เมตร มีรถไฟฟ้าสายสีแดงซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ บรรยากาศเงียบสงบ การจราจรไม่พลุกพล่าน อีกทั้งตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลวิภาวดี โรงพยาบาลเปาโลเกษตร และโรงพยาบาลสินแพทย์ สะดวกต่อการส่งต่อผู้สูงอายุกรณีฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

การออกแบบที่ได้มาตรฐาน

  • สถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน ออกแบบตามมาตรฐานกฎกระทรวงกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพึง พ.ศ.2563
  • มาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคสำหรับกิจการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 )

เปิดบริการให้เข้าพักกี่ห้อง

บ้านหอมลำดวนเปิดให้บริการทั้งหมด 20 เตียง โดยแบ่งเป็นห้องรวม 6 เตียง จำนวน 2 ห้อง และห้องพิเศษ 2 เตียง จำนวน 4 ห้อง

ราคาเริ่มต้น

ห้องรวม

  • Short stay 1,800 บาท

    1- 15 วัน : คน / เตียง

  • Long Stay 37,800 บาท

    16 – 30 วัน : คน / เตียง

ห้อง VIP

  • Short stay 2,500 บาท

    1- 15 วัน : คน / เตียง

  • Long Stay 52,500 บาท

    16 – 30 วัน : คน / เตียง

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรณ์รวี แสนดวง

เบอร์โทรศัพท์ 091-3331-909 Facebook บ้านหอมลำดวน

“บ้านหอมลำดวน” เป็นชื่อที่ได้จาก โครงการประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสวท ซึ่งชื่อนี้ตั้งโดย คุณถวัลย์ ดิษฐสุธรรม โดยมีความหมายว่า ดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น มีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและออกดอกสีนวล กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย กลิ่นหอมเฉพาะตัวของดอกลำดวนเปรียบได้ดั่งกับผู้ทรงวัยวุฒิที่สูงวัย สูงคุณค่า เป็นคลังปัญญาแห่งสังคมไทย พร้อมกับคุณธรรมความดีงามไว้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน บ้านหอมลำดวนจึงแสดงให้เห็นถึง การเห็นคุณค่า การใส่ใจดูแลให้บริการผู้สูงวัยของสังคมไทยอย่างเป็นเลิศและอบอุ่น อีกทั้งดอกลำดวนคือดอกไม้ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ตราสัญลักษณ์ “บ้านหอมลำดวน” ได้จากผู้ชนะเลิศการประกวด โครงการประกวดชื่อและตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ สวท ซึ่งออกแบบโดยคุณรุ่งโรจน์ แสงพันธ์ ตราสัญลักษณ์บ้านหอมลำดวนประกอบไปด้วย 5 ส่วนด้วยกัน คือ
  • ตัวอักษร ฒ สื่อแทนผู้สูงอายุ
  • รูปหัวใจสีชมพูและแดง สื่อถึงการเอาใจใส่ผู้สูงอายุด้วยความรัก และให้เกิดความอบอุ่นทั้งกายใจ
  • รูปดาว สื่อถึงเครื่องหมายของการรับรองการให้บริการที่ดีเลิศ
  • หลังคาบ้านรูปจั่ว เป็นรูปดาวส่วนบน เปรียบเหมือนรูปทรงหลังคาเรือนไทย ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเปรียบเหมือนบ้าน ที่บริการดูแลเอาใจใส่และให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี
  • ตราสัญลักษณ์ สวท ออกแบบให้เป็นส่วนหนึ่งของโลโกศูนย์ เพราะศูนย์ฯแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของ สวท
AG-Logo