สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเปิดให้บริการคลินิกเวชกรรม สวท มากว่า 35 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงบริการงานวางแผนครอบครัว โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักการของแพทยสภา เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ปัจจุบันนี้เรามีคลินิก สวท ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งคลินิกของเรามีงานบริการดังนี้
เป็นมิตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ กับกลุ่มชนทุกเพศ ทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาการให้คำปรึกษาและรักษาทำหัตถการโดยแพทย์เฉพาะทาง จึงมั่นใจในการรักษาได้ว่าปลอดภัยแน่นอนคลินิกเวชกรรม สวท เป็นหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานของแพทยสภา กระทรวงสาธารณสุข

บริการปรึกษาวางแผนครอบครัว ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจปัสสาวะ

บริการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( มีบริการเป็น บางช่วงต้องโทรนัดหมายก่อนเท่านั้น )

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษายุติการตั้งครรภ์

เงือนไขการยุติการตั้งครรภ์

ปรึกษากันก่อน

9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ

รายละเอียดการรักษาคลินิกเวชกรรม สวท

คลินิกเวชกรรม สวท ภูเก็ต

เลขที่ 14/1 อาคารเซ็นทรัลแมนชั่น ชั้นที่ 1 ห้องเลขที่ 107-108 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : พฤหัสบดี เวลา 11.00-18.00 น.

ปิดทำการ : ศุกร์ – พุธ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 12 สัปดาห์

ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500-5,000 บาท

สามารถเบิก สปสช. ได้

บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 300 บาท

คลินิกเวชกรรม สวท หาดใหญ่

เลขที่ 8-12 ราษฎร์อุทิศ ซอย 9 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : เสาร์ – อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 12 สัปดาห์

1. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500-5,000 บาท

2. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) อายุครรภ์ไม่เกิน 9 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยาคุม ค่าบริการ 2,500 บาท

2. บริการถอดยาฝัง ค่าบริการ 500 บาท

3. บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 300 บาท

คลินิกเวชกรรม สวท บางเขน

เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์

ไม่เกิน 12 สัปดาห์
**วันเสาร์-อาทิตย์ ไม่เกิน 6 สัปดาห์**

1. บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ระหว่าง 6-12 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000-5,000 บาท

2. บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ไม่เกิน 6 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500-5,000 บาท

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยา ค่าบริการ 3,000 บาท

2. บริการยาฉีด ค่าบริการ 100–300 บาท

3. บริการยาเม็ด ค่าบริการ 50-300 บาท

4. บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 300 บาท

คลินิก สวท เวชกรรม ปิ่นเกล้า

เลขที่ 3/20-21 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 8 สัปดาห์

บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ (ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,900 บาท)

คลินิกเวชกรรม สวท อุบลราชธานี

เลขที่ 154-156 ถนนศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์

*นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ไม่เกิน 8 สัปดาห์

บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 – 5,000 บาท

1. บริการฝังยา ค่าบริการ 2,500 บาท

2. บริการยาฉีด ค่าบริการ 150 บาท

3. บริการยาเม็ด ค่าบริการ 100 บาท

4. บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 400 บาท

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น

เลขที่ 752-754 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.
เปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
ปิดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์

*นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

ไม่เกิน 12 สัปดาห์

1. บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 12 สัปดาห์

2. บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ในอายุครรรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,500-6,000 บาท ค่าบริการอัลตร้า

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยา ค่าบริการ 2,800 บาท

2. บริการยาฉีด 1 เดือน ค่าบริการ 170 บาท / 3 เดือน 120 บาท

3. บริการยาเม็ด ค่าบริการ 30-500 บาท

4. บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 300-500 บาท

5. บริการถอดยาฝัง 1,000 บาท / 2 หลอด 1,500 บาท

คลินิก สวท เวชกรรม ลำปาง

152 /53-54 ถนนลำปาง-แม่หะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.
เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.
ปิดทำการ : วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 10 สัปดาห์

1. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA) ทุกวันเสาร์

2. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) กรณีที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 8 สัปดาห์ (ในวันจันทร์-ศุกร์) ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอัลตราซาวด์ 500 บาท)

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยา ค่าบริการ 2,500 บาท

2. บริการยาฉีด 1 เดือน ค่าบริการ 200 บาท / 3 เดือน 100 บาท

3. บริการอัตราซาวด์ ค่าบริการ 500 บาท

คลินิกเวชกรรม สวท เชียงราย

91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
เปิดทำการ : วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
ปิดทำการ : อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 10 สัปดาห์

1. ให้บริการด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration : MVA)

2. ให้บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion : MA) ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,500 บาท (ยังไม่รวมอัลตร้าซาวน์)

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยา 1 หลอด ค่าบริการ 2,500 บาท / 3 หลอด 3,500 บาท

2. บริการยาฉีด 1 เดือน ค่าบริการ 200 บาท / 3 เดือน 100 บาท

คลินิก สวท เวชกรรม เชียงใหม่

เลขที่ 200/3 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

การติดต่อ

เวลาให้บริการ

อายุครรภ์

วิธีการ อายุครรภ์ และค่าบริการ

บริการวางแผนครอบครัว

เปิดทำการ : จันทร์.-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
เปิดทำการ : เสาร์ เวลา 8.30 -12.00 น.
ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ไม่เกิน 10 สัปดาห์

บริการด้วยการใช้ยา (Medical abortion:MA) ในอายุครรภ์ต่ำกว่า 10 สัปดาห์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท บริการคุมกำเนิด

สามารถเบิก สปสช. ได้

1. บริการฝังยา ค่าบริการ 2,500 บาท

2. บริการยาฉีด 1 เดือน ค่าบริการ 200 บาท / 3 เดือน 100 บาท