สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเปิดให้บริการคลินิก สวท เวชกรรมมากกว่า 35 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงบริการงานวางแผนครอบครัว โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักการของแพทยสภา เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ปัจจุบันนี้เรามีคลินิก สวท ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งคลินิกของเรามีงานบริการดังนี้

บริการปรึกษาวางแผนครอบครัว ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจปัสสาวะ

บริการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ( มีบริการเป็น บางช่วงต้องโทรนัดหมายก่อนเท่านั้น )

ขั้นตอนการเข้ารับการรักษายุติการตั้งครรภ์

เงือนไขการยุติการตั้งครรภ์

ปรึกษากันก่อน

9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ