สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯเปิดให้บริการคลินิก สวท เวชกรรมมากกว่า 35 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงบริการงานวางแผนครอบครัว โดยคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยตามหลักการของแพทยสภา เพราะเราเชื่อว่า คุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว ปัจจุบันนี้เรามีคลินิก สวท ทั้งหมด 9 แห่ง ซึ่งคลินิกของเรามีงานบริการดังนี้9

บริการปรึกษาวางแผนครอบครัว ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจปัสสาวะ

บริการเวชภัณฑ์การคุมกำเนิด ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด ยาฝังคุมกำเนิด ยาเม็ดคุมกำเนิด ถุงยางอนามัย

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์

ปรึกษากันก่อน

9 คลินิค สวท ทั่วประเทศ