fbpx

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมทีมรณรงค์นักขับเคลื่อน

Party, having fun, celebration, holiday concept. Group of happy smiling people friends teens dancing, celebrating holiday and feeling excited with hands raised up together. Fun, win, victory, team

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมนักขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนการยุติการคุกคาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ทุกท่าน

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม รองผู้อำนวยการสมาคมฯ บรรยายให้ความรู้น้องๆเยาวชนจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว และการศึกษานอกระบบและก…
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา อนามัยการเจริญพันธุ์ บทบาทหญิงชาย เพื่อให้เด็กๆ ตระหนักถึงบทบา…