fbpx

ประกาศยื่นข้อเสนอปรับปรุงอาคาร

Bricklaying. Construction worker building a brick wall.
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา(5/11/61) ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายก สวท ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนเยาวชนที่มีความพิการ ส่งเสริมศักยภาพและสิทธิสุขภาวะทางเพศและอน…
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 18 มกราคม) สวท จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีคุณวร…