fbpx

ประกาศสรรหาผู้ประกอบการงานด้านโภชนาการ

Food 2

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   ได้จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและบริการอนามัยเจริญพันธุ์  มีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่บริเวณห้องอาหารเดิมของสมาคมฯ เพื่อเป็นสถานที่ในการประกอบอาหาร จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารผู้สูงอายุ  อาหารทั่วไปหรืออื่นๆ  นำเสนอแผนธุรกิจต่อสมาคมฯ ด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ความคาดหวัง/การคาดการณ์กลุ่มลูกค้าบริการจากครัว สวท

 • ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุที่พักในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสมาคมฯ 20 เตียง (อาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ) พร้อมเครื่องดื่ม
 • อาหารสุขภาพหรืออาหารอื่นๆ
 • สำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มาติดต่อและใช้บริการที่สมาคม ประมาณวันละ 40 คน
 • สำหรับเจ้าหน้าที่ สวท  ประมาณวันละ 20-30 คน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ

 •    มีความรู้ความสามารถด้านการประกอบอาหารสำหรับผู้สูงอายุและอาหารเฉพาะโรค
 •    นำเสนอแผนธุรกิจเพื่อการประกอบการและแผนการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการรวมถึงครัว ต่อสมาคมฯ ได้โดยอิสระ
 •    มีความรู้ด้านการประกอบกิจการร้านอาหารหรืองานครัว

ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป

 •    เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.   ( ปาก ซอยวิภาวดีรังสิต 44 มีสถานีรถไฟฟ้าวัดเสมียนสายสีแดง)
 •    มีร้านอาหารตามสั่งทั่วไป ประมาณ 4 ร้าน
 •   ห่างจากถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ 100 เมตร
 •   ในซอยมี ร้านสะดวกซื้อ Seven Eleven 1 ร้าน
 •   สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 •    Apartment 2 แห่ง / หอพัก 2 แห่ง

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกรณ์รวี แสนดวง ผู้จัดการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (098 90380 59)

อีเมล์ : ppat.elderlycare@gmail.com

แบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอ

ขนาดพื้นที่โดยประมาณ

 • พื้นที่ภายในห้องกระจก ขนาดพื้นที่  8.40  x 10.20 =85.68 ตรม.
 • พื้นที่ภายนอก (ด้านหลัง) ส่วนต่อเติม ขนาด 6 x 2 =12 ตรม.

ภาพถ่ายพื้นที่บริเวณห้องอาหารสวัสดิการสมาคมฯ  ( วางแผนปรับปรุง )

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7- 9 เมษายนที่ผ่านมา สวท สำนักงานปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการครูลูกเสือ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต.ศาลใหม่ อ.ตากใบ จ.ปัตตานี โดยมีคณะวิทยากรจากโครงกา…
รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการสมัยที่ 17 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี ภายใต้โครงการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและสนับสนุนกา…