fbpx

ประชุมชี้แจงแนวทางการทำงานป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

32911

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 18 มกราคม) สวท จัดประชุมชี้แจงแนวทางและวางแผนการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา โดยมีคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ และคณะ เป็นผู้นำการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีสถานศึกษาเครือข่ายเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference กันอย่างพร้อมเพรียง