fbpx

ผอ.สวท เข้าแสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

DSC07808

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา(4 ตุลาคม 2564) คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการสมาคมฯ นำคณะผู้บริหารอาวุโส สวท เข้าแสดงความยินดีกับคุณอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ที่ทำการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 30 มิถุนายน) นายอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา …
เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ อำนวยการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมชมกา…