fbpx

มีเพศสัมพันธ์ไม่ถึงจุดสุดยอด กินยาคุมฉุกเฉินจะท้องหรือไม่

emergency-contraceptive-pills-blister-pack-blurred-background-morning-after-pills-drug-cause-ectopic-pregnancy-emergency-contraception-prevent-pregnancy-after-unprotected-sex_33867-287

มีเพศสัมพันธ์ไม่ถึงจุดสุดยอด กินยาคุมฉุกเฉินจะท้องหรือไม่

หมอ หากไม่มีการหลั่งของอสุจิโอกาสที่จะท้องก็มีน้อย แต่ไม่ควรปฏิบัติแบบนี้ เพราะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วกินยาคุมฉุกเฉินบ่อย โอกาสที่รอบของประจำเดือนอาจผิดปกติ ประจำเดือนไม่มา หรือเลือดออกกะปริบกะปรอย ควรเลือกรับประทานยาคุมแบบ 21 เม็ด หรือ 28 เม็ด เพราะประสิทธิภาพของยาคุมชนิดรับประทาน หากกินอย่างถูกวิธีสามารถคุมกำเนิดได้เกือบ 100% ในขณะที่ยาคุมฉุกเฉินสามารถคุมกำเนิดได้เพียงประมาณ 70%

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

ฝากครรภ์ช่วงโควิด-19 ปลอดภัยแค่ไหน หมอ การฝากครรภ์คือมาตรฐานการดูแลที่สำคัญ เพื่อให้ทารกที่คลอดออกมามีความแข็งแรงสมบูรณ์ ควรเริ่มดูแลตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะ…
ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการความเสื่อมถอยของการทำงานขั้นนสูงของสมอง เช่น ความจำ ภาษา มิติสัมพันธ์ และการวางแผน ตัดสินใจ อาการเริ่มแรก เล่าเรื่องเก่าซ้ำ ๆ จำเรื…