fbpx

มีโอกาสแค่ไหนที่เชื้อโควิด-19 จะติดจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์

sick caucasian pregnant female touches her head because of a strong headache

มีโอกาสแค่ไหนที่เชื้อโควิด-19 จะติดจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์

หมอ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 จากแม่สู่ลูกในครรภ์ แต่ปัจจุบันมีข้อมูลอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ของสตรีตั้งครรภ์ สูงประมาณ 80ใน1,000 และเมื่อติดแล้วอาการของโรคจะรุนแรง ไข้ขึ้นสูง มีอาการไอ เชื้อจะลงปอดได้ง่าย และการตอบสนองต่อยาที่รักษาอาจจะไม่ดีนัก เพราะฉะนั้นปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าการติดเชื้อโควิด-19 จะส่งผลมาน้อยอย่างไร แต่มีโอกาสที่จะเสียชีวิตทั้งแม่และทารก เช่นในข่าวที่คุณแม่ตั้งครรภ์ติดเชื้อลงปอด แล้วปอดไม่สามารถส่งออกซิเจนไปให้ทารกในครรภ์ได้ ก็อาจจะเสียชีวิตได้ทั้งแม่และลูก หรืออาจมีภาวะคลอดก่อนกำหนด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

คลอดลูกแล้ว ประจำเดือนยังไม่มาเพราอะไร ตอนนี้ให้นมลูกอย่างเดียว หมอ ถ้ายังให้ลูกกินนมอยู่ โดยเฉพาะการให้นมลูกเป็นหลัก โดยแทบไม่มีอาหารเสริม ร่างกายจะหยุดการมีปร…
อาการ PMSหรืออาการก่อนมีประจำเดือนเป็นสิ่งที่ทรมานผู้หญิงทุกคนเป็นปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วเราเองจะรู้สึกได้ถึงอาการปวดประจำเดือนที่เป็นอยู่ว่ามาก-น้อย ขนาดไหน ทว่าใ…