fbpx

ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ

KK HIV1

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โรงพยาบาลอำเภอกระนวน และ ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริการหญิง ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ( VCT) ในกลุ่มพนักงานบริการ ณ ย่านบันเทิงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ภายใต้โครงการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่กลุ่มพนักงานหญิง

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา ศ. กิตติคุณ นพ.ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวท นำคณะกรรมการ สวท  ผู้อำนวยการ สวท และเจ้าหน้าที่ สวท ลงพื้นที่ จ.นร…
เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัย พร้อมกับสอดแทรกทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น …