fbpx

ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ

KK HIV1

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โรงพยาบาลอำเภอกระนวน และ ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริการหญิง ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ( VCT) ในกลุ่มพนักงานบริการ ณ ย่านบันเทิงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ภายใต้โครงการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่กลุ่มพนักงานหญิง

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่าน สวท ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม จัดกิจกรรม”วัยใสวัยปลอดภัย ท้องไม่พร้อมในวัยเรียน” ให้กับนักศึกษา ปวช. …