fbpx

ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ

KK HIV1

คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ร่วมกับ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลอำเภอน้ำพอง โรงพยาบาลอำเภออุบลรัตน์ โรงพยาบาลอำเภอกระนวน และ ศูนย์เครือข่ายเพื่อนพนักงานบริการหญิง ลงพื้นที่ให้บริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ( VCT) ในกลุ่มพนักงานบริการ ณ ย่านบันเทิงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมกับให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ภายใต้โครงการให้บริการการป้องกันการติดเชื้อ HIV แก่กลุ่มพนักงานหญิง

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันปัญหาการท้องก่อนวัย พร้อมกับสอดแทรกทักษะชีวิตที่จำเป็น เช่น …
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ (สวท) และสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (IPPF) ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมทีมนักข…