fbpx

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ คลินิกเวชกรรม สวท ทั้ง 10 แห่ง ปิดบริการ 1 เนื่องจากเป็นวันมาฆบูชา

หยุด26
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบปะกับผู้ปกครองบ้านราชวิถี กทม. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการด…
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการตรวจVCT/STIs ให้กับ…