fbpx

วางแผนครอบครัวดียังไง

shutterstock_85585123

คลังความรู้

ประจำเดือนตามปกติแล้วจะมีกลิ่นคาวเลือดพอให้รู้สึกได้ ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ในบางคนอาจจะได้กลิ่นประจำเดือนเหม็นคาวผิดปกติไป บ้างได้กลิ่นประจำเดือนเหม็นเ…
เมื่อพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการจะพูดคุยเรื่องเพศกับลูกๆ สิ่งสำคัญของการพูดคุยคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ลูกๆเกิดความเชื่อมั่น ไว้ใจ และพร้อม…