fbpx

วิธีการคุมกำเนิดอะไรที่เป็นที่นิยม

image-thoughtful-smart-young-female-looking-aside_176532-7931_

วิธีการคุมกำเนิดอะไรที่เป็นที่นิยมในบ้านเรามากที่สุด

หมอ ถ้าเป็นที่นิยมทั้งทั่วโลก และบ้านเราส่วนใหญ่ยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรับประทานจะเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด และเดี๋ยวนี้เภสัชกรก็มีความรู้ความสามารถที่จะแนะนำว่ายาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่แบบไหนจะเหมาะกับผู้หญิงแบบไหน เพราะเดี๋ยวนี้จะมีประโยชน์นอกเหนือจากการคุมกำเนิดด้วยเช่น กินแล้วผิวสวยหน้าใสไร้สิวหุ่นดีอารมณ์ดี เพราะฉะนั้นปัจจุบันยาเม็ดคุมกำเนิดไม่ถูกใช้เฉพาะเรื่องคุมกำเนิดอย่างเดียว มีประโยชน์อย่างอื่นนอกเหนือด้วย และราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่ต่ำกว่าร้อย ไปจนถึง500-600บาท ซึ่งคุณภาพก็ตามราคา แต่ถ้าราคาที่ถูกมากเกินไปบางทีวิธีการผลิตหรือตัวฮอร์โมนอาจไม่ได้มาตรฐานก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดอาจจะไม่ดี หรือทานแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงเช่น คลื่นไส้ อาเจียน เลือดออกกะปริบกะปอย ก็จะต้องระวังตรงนี้ด้วยว่าวิธีการเลือกยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดเม็ดรับประทาน ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับตัวเรา  และที่สำคัญก็คือต้องมั่นใจว่าเรารับประทานอย่างสม่ำเสมอ เพราะถ้าทานไม่สม่ำเสมอปัญหาของเลือดออกกะปริบกะปอย หรือประสิทธิภาพของการคุมกำเนิดจะลดน้อยลงไปเยอะ และในการทานยาคุมกำเนิดในครั้งแรกควรไปพบสูตินารีแพทย์ หรือต้องมีความรู้จากเภสัชกร เพราะหากทานแบบแนะนำกันเองอาจเกิดการพลาดหรือรับประทานไม่ถูกต้องประสิทธิภาพของยาเม็ดคุมกำเนิดก็อาจจะไม่ได้สูงสุด

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

TAGS

คลังความรู้

จริงๆ แล้วคนเราสามารถบริหารจัดการความเครียดได้ด้วย 2 วิธีง่ายๆ ถ้าเข้าใจจะแก้ได้ไม่ยาก คือ   1. การสื่อสารในครอบครัว พอครอบครัวอยู่ด้วยกันมากขึ้น ปัญหาต่างๆ ก็ม…
กำหนดวันสตรีสากล วันสตรีสากล (International Women’s Day) ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่เหล่าสตรีจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพใด …