fbpx

สวท จัดอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

S__14295049

เมื่อวันที่ 5-6 มกราคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่ สวท ที่จะจัดทำวิจัยเกี่ยวกับคลินิกเวชกรรม สวท ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายงานการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ สำหรับพัฒนางานของคลินิกเวชกรรม สวท และ สวท โดยมี ผศ.ดร.ดุสิตา พึ่งสำราญ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

(25 กันยายน 2563) สถานศึกษาเครือข่ายกำลังนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการป้องกันเอชไอวีกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน สรุปประเด็…
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมา แกนนำเครือข่ายเยาวชนของ สวท ออกบูธกิจกรรมให้ความรู้ป้องกันการท้องไม่พร้อม ให้แก่นักศึกษาสถาบันเครือข่ายจำนวน 50 แห่ง ในงานเปิดบ้…