fbpx

สวท ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัยภายในอาคาร

INE_ALBUM_002

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผู้อำนวยการ สวท นำเจ้าหน้าที่ สวท ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ซ้อมแผนรับมืออัคคีภัย เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในอาคาร ป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยการฝึกอบรมเน้นทั้งทฤษฎีและทักษะการปฎิบัติขณะเกิดอัคคีภัยในอาคาร ฝึกทักษะการเอาตัวรอด ซึ่งมีการจำลองเหตุการณ์ ซ้อมดับไฟ ซ้อมแผนอพยพและขนย้ายผู้ป่วย รวมทั้งฝึกดับไฟในครัวเรือนด้วย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สวท เป็นอย่างดี

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผู้อำนวยการ สมาคมฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่าง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ กับ คณะวิทยาการจัด…
เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา คลินิก เวชกรรม สวท เชียงใหม่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้แก่ ผู้พิการภายในสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่…