fbpx

สวท ปัตตานี จัดอบรมครูลูกเสือทักษะชีวิต

กิจกรรม-อบรมครูการใช้คู่มือลูกเสือเสริมส_60

เมื่อวันที่ 7- 9 เมษายนที่ผ่านมา สวท สำนักงานปัตตานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติติการครูลูกเสือ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ต.ศาลใหม่ อ.ตากใบ จ.ปัตตานี โดยมีคณะวิทยากรจากโครงการลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต ทำหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศ (International Planned Parenthood Federation: IPPF) จัดกิจกรรมรับสมัคร นักขับเคลื่อ…
เมื่อวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2561 พญ.นันทา อ่วมกุล เลขาธิการสมาคมฯ และ รศ. ร.อ. นพ. มานพชัย ธรรมคันโธ เหรัญญิกสมาคมฯ พร้อมด้วย ผู้ อำนวยการสมาคมฯ เดินทางเยี่ยมชมกา…