fbpx

สารคัดหลั่งในร่างกายส่วนใดที่แพร่เชื้อไวรัสโคโรนาได้มากที่สุด

Sp

หมอ ส่วนใหญ่แล้วตัวไวรัสโคโรนาจะอยู่ในน้ำลายและน้ำมูกมากที่สุด เพราะฉะนั้นการใส่หน้ากากอนามัยจะเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อได้เป็นอย่างดี ล้างมือบ่อย ๆ

โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หมอ ไม่สามารถทำได้ ให้หยุดกินแผงนั้นไปแล้วรอให้ประจำเดือนมาแล้วเริ่มกินแผงใหม่ หากหยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิด แล้วมีเพศสัมพันธ์อาจต้องระวังการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสง…
Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…