fbpx

สุขภาพจิตกับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว โดย นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

Cover Ff

คลังความรู้

Social Distancing คือการเว้นระยะห่างการใช้ชีวิตในสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย จากการทักทายหรือทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มาก รวมถึงการขอความร่วมมือให้ประชาช…
หมอ หากประจำเดือนไม่มาให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสท้อง แต่ทางที่จะรู้ได้แน่ๆคือต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์จึงจะสามารถรู้ได้แน่ชัด แต่อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ประจำเดือนไม่มา…