fbpx
Waist-up portrait of cheerful mature woman posing for photography with arms crossed, blurred silhouettes of curly woman holding little child on arms and pointing at something with index finger

อ. อาหาร
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตสูงสุดและเกิดความเสื่อมได้มากกว่าวัยอื่น การเลือกอาหารอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน ช่วยชะลอให้ร่างกายไม่ทรุดโทรมก่อนเวลาอันควร โดยควรเน้นอาหารที่มีประโยชน์ กากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวโอ๊ต ถั่วชนิดต่างๆ และดื่มน้ำให้เพียงพอ

อ.ออกกำลังกาย
ความเสื่อมมักมาคู่กับวัยที่สูงขึ้น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะถ้าร่างกายแข็งแรงอาจช่วยชะลอโรค ชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ แนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุสามารถทำเองได้ง่ายๆ และไม่เสี่ยงอันตราย คือ การเล่นโยคะหรือฤาษีดัดตน หรือจะเป็นการแกว่งแขนและแกว่งขา

อ.อารมณ์
อารมณ์สูงวัยเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจ! การเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ อาการซึมเศร้า เครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ ภาวะสมองเสื่อม รวมถึงกลุ่มอาการทางจิต สุ่มเสี่ยงเกิดภาวะโรคซึมเศร้าได้ ข้อแนะนำผู้สูงอายุ คือ ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมองโลกในแง่บวก แต่เหนือสิ่งใดความรักความอบอุ่นในครอบครัวคือสิ่งสำคัญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : หนังสือ อยากมีสุขภาพดี ต้องมี 3 อ.

TAGS

คลังความรู้

ยังคงมีวัยรุ่นจำนวนมากที่ได้รับความรู้ ความเชื่อผิด ๆ เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ จนนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม รั้วรอบครอบครัว ได้สรุปเนื้อหาจากรายการรั้วรอบครอบคร…
มีสาวๆหลายคนสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสาเหตุที่เลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์ เกิดจากอะไรบ้าง รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช ม.มหิดล และ กรรม…