fbpx

หลังจากมีเพศสัมพันธ์กี่วันจึงจะสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้

Pregnant

หมอ หลังจากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน คุณสาวๆสามารถตรวจสอบการตั้งครรภ์ได้ในระยะเวลา 7 วันขึ้นไป แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ต้อง 3 สัปดาห์ขึ้นไปหรือ 21 วัน

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

มีเพศสัมพันธ์ไม่ถึงจุดสุดยอด กินยาคุมฉุกเฉินจะท้องหรือไม่ หมอ หากไม่มีการหลั่งของอสุจิโอกาสที่จะท้องก็มีน้อย แต่ไม่ควรปฏิบัติแบบนี้ เพราะถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วกิน…