fbpx

หลังหยุดกินยาคุม เดือนแรกประจำเดือนมาปกติ เดือนที่ 2 มาแบบกระปริบกระปอย แล้วก็หายไป พอเข้าเดือนที่ 3 ประจำเดือนมาตอนนี้นับได้ 22 วันแล้วยังไม่หาย เป็นเพราะผลข้างเคียงของการเลิกกินยาคุมหรือไม่

period-calendar-with-feminine-products

หมอ อาการเลือดออกกระปริบกระปอย ในเดือนที่ 2-3 หลังหยุดยาคุมเป็นอาการที่ผิดปกติ ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน หากปล่อยไว้นานอาจเกิดผลข้างเคียงคือ ภาวะเสียเลือดเยอะ ภาวะซีด อ่อนเพลียง่าย และทำให้ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานได้ง่าย

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

มีโอกาสแค่ไหนที่เชื้อโควิด-19 จะติดจากแม่ไปสู่ลูกในครรภ์ หมอ ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลรายงานเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด-19 จากแม่สู่ลูกในครรภ์ แต่ปัจจุบันมีข้อมูลอัต…
ผลงานวิจัยล่าสุด“เยาวชนคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาและสัมพันธภาพ:การสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพในเรื่องมุมมองและ ประสบการณ์ของเยาวชน” ซึ่งทำการศึกษางานวิจ…