fbpx

หลังหยุดกินยาคุม เดือนแรกประจำเดือนมาปกติ เดือนที่ 2 มาแบบกระปริบกระปอย แล้วก็หายไป พอเข้าเดือนที่ 3 ประจำเดือนมาตอนนี้นับได้ 22 วันแล้วยังไม่หาย เป็นเพราะผลข้างเคียงของการเลิกกินยาคุมหรือไม่

period-calendar-with-feminine-products

หมอ อาการเลือดออกกระปริบกระปอย ในเดือนที่ 2-3 หลังหยุดยาคุมเป็นอาการที่ผิดปกติ ควรที่จะรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน หากปล่อยไว้นานอาจเกิดผลข้างเคียงคือ ภาวะเสียเลือดเยอะ ภาวะซีด อ่อนเพลียง่าย และทำให้ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานได้ง่าย

ข้อมูล โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล/กรรมการ สวท

TAGS

คลังความรู้

หมอ :  ไม่จริง เป็นวิธีการที่ไม่แนะนำควรเลิกใช้วิธีนี้ เนื่องจากไม่ได้ผล ประสิทธิภาพค่อนข้างต่ำ เพราะบางครั้งประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ โดย รศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมค…
หมอ สามารถหยุดกินได้แต่จะไม่สามารถคุมกำเนิดได้ ทั้งนี้ในช่วงที่หยุดอาจจะมีเลือดออดกระปริดกระปอย วึ่งเป็นผลมาจากการหยุดกินยาเม็ดคุมกำเนิดก่อนเวลา ข้อมูล โดย รศ.ร…