fbpx

อบรมแกนนำป้องกันเอชไอวีในสถานศึกษา

LINE_ALBUM_220210_14

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 10 ก.พ. 2565)สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมศักยภาพการดำเนินงานด้านสุขภาพวะทางเพศ ผ่านระบบ video conference meeting ให้กับแกนนำนักเรียน นักศึกษา โดยมีคุณวรโชติ ลมุดทอง ผู้จัดการโครงการ และทีม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอ.สวท นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นระหว่าง 7 องค์กรพันธมิตร เพื่อกำหนดแผนก…