fbpx

อัพเดทการก่อสร้าง #บ้านหอมลำดวน

อัพเดทบ้านหอมลำดวน-01

อัพเดทการก่อสร้าง #บ้านหอมลำดวน แล้วเสร็จไป 95%
โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์กายภาพบำบัด และเก้าอี้รถเข็นรูปแบบต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ

บ้านหอมลำดวน ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสมเด็จอุปถัมภ์ สวท ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม.

รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านหอมลำดวน shorturl.asia/eEI4m
#สถานดูแลผู้สูงอายุ #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง และ ต้นไม้
อาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เฟอร์นิเจอร์ และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 สวท ร่วมกับ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมให้ความรู้การวางแผนครอบครัวให้แก่ผู้พิการจากการได้ยิน โดย คุณสุชาดา ไทยบรรเทา ผอ.สว…
เมื่อวันที่ 14 ก.ย. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา…