fbpx

อุปนายกสมาคมฯ นำคณะกรรมการเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลรัชกาลที่ 10

PPAT001

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ( 30 มิถุนายน) นายอนุกูล ปีดแก้ว อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ นายทะเบียน นางสาวอินทรดารา เชื่องดี กรรมการเยาวชน และนายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเยาวชน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม เพื่อเเสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องบันทึกเทปโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งให้บริการตรวจVCT/STIs ให้กับ…
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมฯ กล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี สมาคมฯ ว่า ในวันที่ 14 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ ตรงกับวันก่…