fbpx

เยาวชนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

236496877_1264502690648743_5909298868798056121_n

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กๆเยาวชนจากสถานสงเคราะห์เด็กบ้านปากเกร็ด เครือข่ายโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งดำเนินงานโดย สวท ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือวันแม่

กิจกรรมวันแม่สถานสงเคราะห์บ้านปากเกร็ด ในโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข

กิจกรรมติดตามและสอนใบงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน และกิจกรรมทำพวงกุญแจสานด้วยมือ หัวข้อเรื่อง”พวงกุญแจทักทอด้วยใจ” เพื่อให้เด็กมีรายได้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ในโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข
TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

ให้บริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจ(VCT)ในกลุ่มชายรักชายในกิจกรรม “WHAT HAPPENS TO THURSDAY 90s   เมื่อคืนที่ผ่านมา (30 พ.ย.60) คุณสุชาดา ไทยบรรเทา …
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา (พมจ. สงขลา) และหน่วยงานภา…