fbpx

เยี่ยมชมสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน

LINE_ALBUM_230310_0

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผ่านมา ดร.นันทกาญจน์ สูงสุมาลย์ วูดแฮม ผู้อำนวยการสมาคมฯ ให้การต้อนรับชาวญี่ปุ่น โดยการประสานงานจากบริษัท มัตซึนากะ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดบริการสถานดูแลผู้สูงอายุในไทยและญี่ปุ่น โอกาสในการรับดูแลผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ช่องทางการรับผู้สูงอายุจากประเทศญี่ปุ่น เข้ารับบริการในสถานดูแลผู้สูงอายุ ในประเทศไทย และการจัดบริการนำร่องของสถานบริการดูแลผู้สูงอายุ

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (18 สิงหาคม )  สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการสนับสนุนของ…
ประกาศ แจ้งย้ายคลินิก สวท เชียงราย ย้ายที่ทำการไปยัง 91/4-5 หมู่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งเเต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ปรึกษาท้อ…