fbpx

โครงการสร้างความเข้มแข็งและสุขภาพที่ดีในกลุ่มพนักงานบริการหญิง จังหวัดขอนแก่น

PPAT จัดทำวิดีโอสั้น สำหรับเผยแพร่ให้กับพนักงานบริการหญิง เพื่อเสริมพลัง สร้างคุณค่าในตนเอง รวมถึงการแชร์ประสบการณ์การทำงาน การใช้ชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์แสดงน้อยลง

TAGS

วีดีโอน่าสนใจ