fbpx

ให้ความรู้การดูแลสุขภาพอนามัยเกษตรกร จ.ขอนแก่น

DSC04598

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท นำโดยรศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น. สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  ยังคงลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพ ให้กับเยาวชน และ เกษตรกร ในพื้นที่ อ.หนองเรือ  จ. ขอนแก่น  ภายใต้ #โครงการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพตนเองในกลุ่มเกษตรกรไทย ( GROWTH : Grow Together Healthire) โดยความร่วมมือของ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ และ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตกรในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

TAGS

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณสมเจตน์ ศรีกนก ผอก.สวท พร้อมด้วย คุณลัดดา จิตรวัฒนแพทย์ ผู้จัดการโครงการเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนออกสู่สังคมอย่างเป็นสุข …
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอขอบคุณ คณะกรรมการ สวท สมัยที่ 16 ( 2560 – 2564 ) ที่ทุ่มเทแรงกาย  เสียสละเวลา เ…