fbpx

กิจกรรมของเรา

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ( 17 มิถุนายน ) คณะวิทยากรจาก คลินิกเวชกรรม สวท ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยมุ่งเน้นประเด็น การป้อ…
เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 65 นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ “ #วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ประจำปี 2565” ของสว…
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ลงพื้นที่ให้ความรู้ ในหัวข้อ “ท้องไม่พร้อมในสถานศึกษาป้องกันได้ยังไง” ภายใต้ “โครงการส่งเสร…
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ยังคงลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ “ท้องไม่พร้อมในสถานศึกษาป้องกันได้ยังไง” ภายใต้ &#…
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สวท ยังคงลงพื้นที่ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ในหัวข้อ “เปลี่ยนความเชื่อเรื่องเพศแบบผิดๆ” ภายใต้ “โ…
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ นางสาวดัชนียา รัตนศิริ ,นายปรเมศวร์ มณีรัตน์ ,นายสุขสดชื่น สุขสมจิตร กรรมการเย…
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมให้ความรู้ ในหัวข้อ “รักหรือเรียนอะไรสำคัญกว่ากัน” ภายใต้ &#…
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา คณะวิทยากรจาก สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมให้ความรู้ อนามัยการเจริญพันธุ์ การวางแผนครอบครัว และป้องกันการตั้งครรภ์…
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ มูลนิธิเอดส์ เฮลท์แคร์ ประเทศไทย ( AHF)และโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) จัดกิจกรรม ว…
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา รศ.ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ เลขาธิการสมาคมฯ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก สหพันธ์วางแผนครอบครับระหว่างประเทศฯ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและโอเ…
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 52 และมอบรางวัลเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคม ร…