/home/ppat/domains/ppat.or.th/public_html/ สอนลูกไม่ให้เป็นเด็กแสบ ดื้อ ซน ก้าวร้าว – สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท)

สอนลูกไม่ให้เป็นเด็กแสบ ดื้อ ซน ก้าวร้าว

Whether you need someone to coach you on the best way to produce a or if you need someone to evaluation and modify your work, we’ve the best people working for us to deal with everything.
January 10, 2018
TEST
February 16, 2018

มีคำกล่าวที่ว่า “Action speak lounger than words พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก เพราะการเห็นแบบอย่างที่ดี
จะทำให้ลูกสามารถจดจำการทำดีได้มากกว่าการใช้เพียงคำพูด” ฉะนั้นมาสอนลูกให้เป็นเด็กจิตใจดี โตไปจะได้ไม่ก้าวร้าว

1. สอนให้ลูกช่วยเหลือตนเอง
การที่ลูกสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จะลดการพึ่งพาคนอื่น ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ทำให้ลูกเกิดความมั่นใจในตัวเอง ลดความกังวล และพร้อมที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้ดี

2. สอนลูกให้ช่วยงานบ้าน
เริ่มได้ตั้งแต่ลูก 2 ขวบเลย ฝึกลูกให้ช่วยงานบ้านขั้นพื้นฐาน เช่น เก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จแล้ว นำเสื้อผ้าที่สวมแล้วไปใส่ตะกร้า นับเป็นจุดเริ่มต้น
ของการเอาใจเขาใส่ใจเรา

3. ฝึกระเบียบวินัย
เพื่อให้ลูกหัดควบคุมตนเองและยับยั้งชั่งใจต่อสิ่งยั่วยุต่างๆ สามารถทำได้ตั้งแต่ 3 ขวบ เช่น การตื่นนอนและเข้านอนให้เป็นเวลา รับประทานอาหาร
เป็นเวลา

4. พาลูกออกไปพบผู้คนที่หลากหลาย
ทำให้ลูกเห็นว่าในโลกนี้มีคนที่แตกต่าง ทั้งสีผิว เชื้อชาติ ภาษา และความคิด ซึ่งสิ่งที่แตกต่างเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าผิดเสมอไป พร้อมสอนให้ลูกมีน้ำใจ
และเข้าใจคนที่แตกต่างจากตัวเอง

5. สอนเรื่องอารมณ์ต่างๆ
เมื่อลูกแสดงอารมณ์ออกมา เช่น เมื่อร้องไห้ที่ไม่ได้ของเล่น อาจบอกลูกว่า แม่รู้ว่าลูกกำลังเสียใจที่ไม่ได้ของเล่น หรือเมื่อลูกโกรธเมื่อถูกแย่งขนม
ต้องบอกว่าลูกกำลังโกรธใช่ไหม แต่แม่อยากให้ลูกหายใจลึกๆ ใจเย็นๆ การสอนเช่นนี้จะช่วยทำให้ลูกเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเมื่อโตขึ้น
และไม่นำอารมณ์ของตนเองมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายคนอื่น

6. สร้างแรงบันดาลใจด้วยเรื่องเล่า
สำหรับเด็กเล็กโลกของเขายังไม่กว้างใหญ่มากนัก การเล่านิทานให้เขาฟังจะช่วยทำให้เขาเข้าใจการช่วยเหลือกันในสังคมได้ดีขึ้น และยังทำให้ลูกได้
ฝึกคิดสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำด้วยตนเอง โดยมีพ่อแม่เป็นผู้ชี้นำแนวทางที่เหมาะสมให้

7. สอนลูกให้รู้จักแก้ปัญหา
บ่อยครั้งที่ลูกทำผิดพลาด พ่อแม่ควรให้อภัยลูก แล้วชวนลูกแก้ไข้ปัญหาหลังจากที่เกิดข้อผิดพลาด เช่น ลูกวิ่งแล้วทำน้ำหก พ่อแม่ควรฝึกให้ลูก
รับผิดชอบในสิ่งที่ทำ คือ เช็ดน้ำและเก็บแก้วให้เป็นที่ หลังจากนั้นชวนให้ลูกคิดว่าครั้งหน้าสามารถระวังอย่างไรให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก เป็นต้น

 

ข้อมูลจาก : พญ. ถิรพร ตั้งจิตพร จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ http://www.rakluke.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *