fbpx
สุขภาพฟันผู้สูงอายุ

การมีสุขภาพฟันที่ดีช่วยทำให้อายุยืนยาว สุขภาพฟันจึงส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง กลุ่มคนมีปัญหาเรื่องฟันมากที่สุึดกลุ่มหนึ่งคือ กลุ่มผู้สูงอายุ เราจึงมีเกล็ดความรู้สูขภาพดีๆมากฝาก ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้

  1. แปรงฟันให้สะอาดทั่วทั้งปาก ร่วมกับการใช้อุปกรณ์เสริมที่จำเป็น เช่น แปรงซอกฟัน ไหมขัดฟัน โดยวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องต้องแปรงขึ้นลงอย่างสม่ำเสมอ
  2. ทำความสะอาดฟันเทียม หลังกินอาหารทุกครั้ง
  3. พบหมอฟันเพื่อตรวจ และรับบริการอย่างน้อยปีละครั้ง ถ้าจะให้ดี ควรปีละ 2 ครั้ง
  4. กินอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ตามหลักโภชนาการ เพราะอาหารที่ดีจะช่วยให้ฟันได้รับสารอาหารที่จำเป็น ส่งผลให้สูขภาพฟันแข็งแรง

ปรึกษาพูดคุยกับ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบ้านหอมลำดวน ซอยวิภาวดีรังสิต 44 กทม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกรณ์รวี แสนดวง เบอร์โทรศัพท์ 091-3331-909 Facebookบ้านหอมลำดวน

TAGS

คลังความรู้

คอลัมน์รั้วรอบครอบครัว On BOOKท้องไม่พร้อมทำอย่างไรดีรศ.ร.อ.นพ.มานพชัย ธรรมคันโธ ร.น.สูตินรีแพทย์ และกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  &nb…
การตั้งครรภ์แบบปกติคือ การที่ไข่กับอสุจิปฏิสนธิกันแล้วไปฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกตัวอ่อนจะสามารถเจริญเติบโตได้ภายในโพรงมดลูกนี้ ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่การท้อง…